Strona główna » Aktualności CAF » Konferencje NIST » Aktualizacja Wspólnej Metody Oceny - CAF2020 przyjęta !

Aktualizacja Wspólnej Metody Oceny - CAF2020 przyjęta !

 

Prace nad aktualizacją poprzedniej wersji metody CAF2013 trwały dwa lata. Polska brała w nich aktywny udział jako członek tzw. core group. Pracami grupy kierował Europejski Instytut Administracji Publicznej (ang. European Institute of Public Administration, EIPA) w Maastricht. Polska współpracowała w ramach grupy z krajowymi korespondentami z Austrii, Belgii, Finlandii, Portugalii, Włoch.

CAF2020 to piąta wersja modelu. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • nazw 12 z 28 podkryteriów,
  • przykładów, które zawierają podkryteria,
  • wprowadzeń do kryteriów, które uzupełniono o nowe zagadnienia (zmiany redakcyjne),
  • oceny punktowej (zmiany redakcyjne),
  • glosariusza, który uzupełniono o nowe pojęcia.

Zachęcamy, by zapoznali się Państwo z angielską wersją broszury CAF2020. 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego