Strona główna » Aktualności CAF » Powiat skarżyski na europejskim poziomie

Powiat skarżyski na europejskim poziomie

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przyznał Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF.
Oficjalne wręczenie dokumentu odbyło się w siedzibie Instytutu. Dr Iwona Wieczorek, dyrektor NIST i Sylwia Ługowska-Bulak, wicedyrektor NIST wręczyły certyfikat staroście Arturowi Berusowi i sekretarz Małgorzacie Nosowicz. CAF (The Common Assessment Framework) to wspólna metoda oceny jakości i narzędzie do doskonalenia organizacji publicznych opracowana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Europejski Instytut Administracji Publicznej oraz wyższe uczelnie o profilu administracyjnym. CAF to aktualnie najpopularniejszy w UE model samooceny organizacji publicznych. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest krajowym koordynatorem CAF do spraw jednostek samorządu terytorialnego.
Poświadczenie przyznawane jest na dwa lata. 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego