Strona główna » Aktualności CAF » Zapraszamy na Europejską Konferencję Użytkowników CAF

Zapraszamy na Europejską Konferencję Użytkowników CAF

A+ A-
 

12 kwietnia 2018 r. w Sofii odbędzie się 8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF „Organizacje sektora publicznego na drodze do doskonałości – utrwalanie/ zakorzenianie/ osadzanie zasad doskonałości” .
Zapraszamy zainteresowanych do przesyłania propozycji dobrych praktyk lub zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Podczas konferencji organizatorzy skoncentrują się na reformach strukturalnych realizowanych przez organizacje sektora publicznego. Głównym celem jest wykazanie, w jaki sposób wykorzystanie metody CAF wywołało fundamentalne reformy w organizacji na tle zasad doskonałości. Istotne będzie zidentyfikowanie rozwiązań, które przyczyniły się do osiągnięcia dojrzałej i stabilnej organizacji.


1. Nabór propozycji dobrych praktyk
Zapraszamy organizacje sektora publicznego, mające sukcesy we wdrażaniu usprawnień w wyniku zastosowania samooceny CAF, a wpisujące się w tematy sesji równoległych, do przesyłania opisów dobrych praktyk.

 

Formularz należy wypełnić w języku angielskim i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 22 stycznia 2018 r. na adres katarzyna.dudzik@kprm.gov.pl oraz krzysztof.banas@kprm.gov.pl.


Praktyki będą oceniane przez ekspertów DSC KPRM i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, który pełni funkcję Krajowego Koordynatora CAF ds. jst.


Głównym kryterium oceny będzie:
• stopień, w jakim metoda CAF inspirowała i kierowała procesem zmian w organizacji, aby ta mogła stać się bardziej dojrzałą w danej dziedzinie oraz
• dopasowania do tematu danej sesji równoległej.
Najlepsze maksymalnie cztery, zostaną przesłane do EIPA w Maastricht, jako polska propozycja. Ocena praktyk na szczeblu europejskim i wybór spośród nadesłanych przez wszystkie kraje europejskie tych, które będą prezentowane i omawiane podczas Konferencji, należy do EIPA i prezydencji Bułgarii. Ostateczna decyzja ma być znana 16 lutego 2018 r.


Tematy sesji równoległych, szczegółowo opisane w załączonym dokumencie EIPA, to:
1. Zorientowanie na wyniki
2. Koncentracja na obywatelu/ kliencie
3. Przywództwo i stałość celu
4. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat zawartości modelu
5. Zarządzanie przez procesy i fakty
6. Rozwój i zaangażowanie pracowników
7. Ciągłe uczenie się, innowacje i doskonalenie
8. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat wytycznych / procesu wdrażania
9. Rozwój partnerstwa
10. Odpowiedzialność społeczna
11. Cyfryzacja
12. Laboratorium szkoleniowe CAF 2020 na temat Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF (PEF)
Autorzy dobrych praktyk, zakwalifikowanych przez organizatorów, będą mieli możliwość prezentacji swoich usprawnień i promocji swojej instytucji na forum międzynarodowym.


2. Rekrutacja uczestników
Zgodnie z zaleceniami, wstępna selekcja uczestników należy do kompetencji Krajowego Korespondenta CAF. Funkcje polskiego korespondenta pełni Katarzyna Dudzik z Departamentu Służby Cywilnej KPRM.


Rekrutacja uczestników konferencji będzie przebiegać dwuetapowo.
Osoby zainteresowane udziałem powinny do 26 stycznia br. przesłać zgłoszenia na adres: katarzyna.dudzik@kprm.gov.pl oraz krzysztof.banas@kprm.gov.pl.

 

Zgłoszenia powinny zawierać:
• imię i nazwisko kandydata,
• numer telefonu,
• adres poczty elektronicznej,
• uzasadnienie udziału w wydarzeniu (maks. 200 słów).


W oparciu o przyznany Polsce przez organizatorów limit miejsc Krajowy Korespondent CAF w Polsce dokona selekcji (decydują kolejność zgłoszeń oraz nadesłane uzasadnienie). Informacja o wyborze zostanie przekazana zainteresowanym osobom. Uczestnicy konferencji otrzymają również informacje o zasadach rejestracji on-line.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Katarzyna Dudzik (DSC KPRM), tel. 22 694 6664, e-mail: katarzyna.dudzik@kprm.gov.pl lub Krzysztof Banaś, tel. 22 694 7634, e-mail: krzysztof.banas@kprm.gov.pl.


Ważne!
Udział w konferencji jest bezpłatny. Urząd delegujący pracownika do prezentacji dobrej praktyki czy udziału w konferencji w roli uczestnika będzie jednak zobowiązany do pokrycia kosztów jego przelotu i noclegu.
Językiem roboczym będzie język angielski.


Pliki do pobrania:
1. Projekt programu 8. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF.
2. Opis sesji równoległych.
3. Formularz do opisu dobrych praktyk.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego