NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności CAF » Powiat skarżyski na europejskim poziomie

Powiat skarżyski na europejskim poziomie

A+ A-

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przyznał Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF.
Oficjalne wręczenie dokumentu odbyło się w siedzibie Instytutu. Dr Iwona Wieczorek, dyrektor NIST i Sylwia Ługowska-Bulak, wicedyrektor NIST wręczyły certyfikat staroście Arturowi Berusowi i sekretarz Małgorzacie Nosowicz. CAF (The Common Assessment Framework) to wspólna metoda oceny jakości i narzędzie do doskonalenia organizacji publicznych opracowana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Europejski Instytut Administracji Publicznej oraz wyższe uczelnie o profilu administracyjnym. CAF to aktualnie najpopularniejszy w UE model samooceny organizacji publicznych. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest krajowym koordynatorem CAF do spraw jednostek samorządu terytorialnego.
Poświadczenie przyznawane jest na dwa lata.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego