NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności CAF » Przyjmowanie zgłoszeń urzędów JST, aplikujących o przyznanie Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF.

Przyjmowanie zgłoszeń urzędów JST, aplikujących o przyznanie Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF.

A+ A-

Przyjmowanie zgłoszeń urzędów JST, aplikujących o przyznanie Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 września br. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jako Koordynator Krajowy CAF ds. JST rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń urzędów JST, aplikujących o przyznanie Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF.

 

Mając na uwadze oczekiwania użytkowników Wspólnej Metody Oceny, Krajowy Koordynator CAF ds. JST wprowadza w porozumieniu z Korespondentem Krajowym CAF następujące zmiany w Procedurze:

 

  • Organizacje ubiegające się o uzyskanie lub odnowienie Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF mogą dokonywać zgłoszenia do uczestnictwa w Procedurze Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF z chwilą sporządzenia sprawozdania z wyników samooceny i opracowania na jego podstawie planu doskonalenia organizacji
  • Wizyta Ekspertów Jakości Zastosowania CAF w organizacji nastąpi w okresie od 6 do 12 miesięcy od chwili przyjęcia zgłoszenia.

 

 Powyższe zmiany mają charakter tymczasowy, a ich celem jest skrócenie czasu oczekiwania użytkowników Metody na ewaluację jakości zastosowania CAF. Prosimy z zapoznanie się z załącznikiem „Informacja dla JST dot. Procedury Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF”.

 

Zawiadamiamy, że o Poświadczenie Skutecznego Użytkownika CAF” mogą ubiegać się urzędy JST, które przeprowadziły proces samooceny zgodnie z wytycznymi metody oraz:

  • Przedstawiły kierownictwu organizacji sprawozdanie z wyników samooceny i sporządziły na jego podstawie plan doskonalenia organizacji
  • Zostały zarejestrowane (lub są w trakcie rejestracji) jako użytkownik CAF w europejskiej bazie danych EIPA pod adresem http://caf.eipa.eu/3/98/
  • Dokonały zgłoszenia poprzez przedłożenie Koordynatorowi Krajowemu ds. JST następujących dokumentów:

 

1)   Formularz zgłoszenia organizacji (załącznik CAF-1)

2)   Kwestionariusz dotyczący procesu samooceny CAF (załącznik CAF-2)

3)   Kwestionariusz dotyczący procesu doskonalenia (załącznik CAF-3)

4)   Kwestionariusz dotyczący dojrzałości TQM (załącznik CAF-4)

 

W/w formularze zgłoszenia można pobrać z zakładki “Wspólna Metoda Oceny CAF” (podzakładka “Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF” / “Procedura Poświadczenia”). Szczegółowy opis Procedury znajdziecie Państwo w podzakładce “Informacja o Metodzie / Materiały podstawowe” (dokument “Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” oraz tabela “Syntetyczny opis procedury Poświadczenia Zastosowania CAF”).

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej witryny internetowej, ponieważ publikujemy tu wszystkie istotne fakty dotyczące stosowania Wspólnej Metody Oceny, a także inne informacje, dotyczące doskonalenia administracji samorządowej.

 

Prosimy przyjąć wyrazy uznania za Państwa przynależność do grona Użytkowników Wspólnej Metody Oceny i wolę kontynuacji stosowania Metody CAF w imię doskonalenia polskiej administracji samorządowej.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Instytutu


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego