NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Aktualności CAF » Spotkanie korespondentów krajowych CAF - 6 maja 2019 r. - Bukareszt

Spotkanie korespondentów krajowych CAF - 6 maja 2019 r. - Bukareszt

A+ A-

6 maja 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wraz z przedstawicielem Instytutu oraz Katarzyną Dudzik – przedstawicielką Szefa Służby Cywilnej pełniącą funkcję krajowego korespondenta CAF (Common Assessment Framework) uczestniczyła w spotkaniu krajowych korespondentów CAF. Przedmiotem spotkania, które zorganizowane zostało w Bukareszcie w ramach prezydencji rumuńskiej przy współpracy z Centrum Zasobów CAF przy EIPA w Maastricht, była aktualizacja metody CAF oraz wymiana doświadczeń w stosowaniu metody CAF 2013.

 

 Korespondenci zapoznali się z kolejną wersję pierwszych pięciu kryteriów CAF. Propozycja uwzględnia wyniki spotkania krajowych korespondentów w Wiedniu 12 października 2018 r. Rozmowy skupiły się wokół ustalania harmonogramu działania tak, aby na spotkaniu 28 listopada br. w Helsinkach przedstawić dyrektorom generalnym EUPAN metodę CAF 2020. Kluczowe dla utrzymania zainteresowania metodą jest jej stała promocja CAF. W podejmowanych przez poszczególne państwa działaniach dominują akcje informacyjno-promocyjne np. w ramach konferencji, wydarzeń, szkoleń, z wykorzystaniem Internetu (webinaria, kursy e-learningowe, dedykowane strony internetowe) i mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn etc.) itp. Wśród przykładowych rozwiązań można wymienić: opracowanie interaktywnego manuala dla instytucji zainteresowanych stosowaniem CAF (Bułgaria), udostępnienie platformy elektronicznej dla użytkowników CAF, umożliwiającej budowanie sieci kontaktów i wymianę dobrych praktyk (Finlandia), zapewnienie systemu IT umożliwiającego monitoring stosowania CAF w instytucjach publicznych, w tym porównanie uzyskanej w ramach samooceny punktacji (Chorwacja, Grecja) itp. Większość krajów członkowskich UE wspiera macierzyste instytucje w stosowaniu CAF w drodze realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Pojawia się wyzwanie, z którym od kilku lat boryka się również Polska, czyli w jaki sposób utrzymać zainteresowanie metodą bez finansowania zewnętrznego. Zachętą do stosowania CAF miał być i jest proces poświadczania jakości zastosowania CAF, który jest dowodem na dbałość lidera organizacji o jakość jej funkcjonowania. Co ważne sam proces nie będzie przedmiotem aktualizacji - ten ogranicza się wyłącznie do metody CAF. Niemniej informacja o poświadczeniu ma wzbogacić broszurę CAF 2020. Podczas spotkania poświęcono poruszono także zagadnienia zakładki internetowej poświęconej CAF, która zostanie udostępniona na nowej stronie internetowej sieci EUPAN. Dodatkowo Centrum Zasobów CAF planuje udostępnić CAF - Wiki, stronę dedykowaną dobrym praktykom wdrożonym w wyniku zastosowania metody. CAF-Wiki ma być swoistą platformą do gromadzenia, promocji i wymiany dobrych praktyk wdrażanych w sektorze publicznym. Obecnie zarządzana przez EIPA baza danych zawiera wyłącznie podstawowe dane na temat samej instytucji - użytkownika CAF.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt rosnącego zainteresowania metodą CAF w krajach kandydujących do Unii Europejskiej: Serbii, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Albanii, krajach członkowskich inicjatywy Partnerstwa Wschodniego: Gruzji i Ukrainie oraz w Kazachstanie. Serbia oraz władze Regionalnej Szkoły Administracji Publicznej w Czarnogórze (ReSPA) zwróciły się z prośbą o zgodę na udział w pracach grupy roboczej Krajowych Korespondentów CAF w roli obserwatora.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego