WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INTERNETOWYCH W KONTAKCIE Z OBYWATELAMI

ANKIETA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
A+ A-
 

Zapraszam Państwa do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat wykorzystania narzędzi internetowych przez administrację publiczną. Pozyskane dane zostaną uwzględnione w raporcie przygotowywanym przez Radę Europy, który ma być podręcznikiem dla organów administracji publicznej zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi z zakresu e-demokracji. Opracowanie zawierać będzie także praktyki urzędów dotyczące stosowania narzędzi w obszarze e-demokracji.
Z wyrazami szacunku
dr Iwona Wieczorek
Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Wszystkie odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe pozostaną anonimowe i będą służyły wyłącznie celom badawczym. Prosimy o zaznaczenie jednej/ lub kilku odpowiedzi. Dziękujemy!


WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA

1. Z jakich narzędzi internetowych korzysta Państwa urząd w komunikacji z mieszkańcami: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
1.1. Media społecznościowe
  
  
  
  
  
(jakie?)
1.2. Inne narzędzia komunikacji internetowej
  
  
  
  
  
(jakie?)
1.3. Narzędzia specjalne przygotowane przez samorząd do komunikacji z mieszkańcami
  
  
  
  
  
(jakie?)
2. Czy Państwa urząd posiada wersję mobilną strony internetowej dostępną na telefon komórkowy?
  
  
  
3. Czy Państwa urząd posiada aplikacje mobilne do komunikacji z mieszkańcami?
  
  
  
4. Proszę podać wykorzystywane aplikacje mobilne przez Państwa urząd
5. Czy strona internetowa Państwa urzędu posiada wersje obcojęzyczne?
  
  
6. Jakie wersje obcojęzyczne posiada strona internetowa Państwa urzędu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
  
(jakie?)
7. Czy na stronie internetowej są ułatwienia dla osób niepełnosprawnych?
  
  
8. Dla jakich grup osób niepełnosprawnych przewidziano ułatwienia przy korzystaniu ze strony internetowej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
(jakie?)
9. Jakie kategorie spraw załatwiacie Państwo drogą internetową? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
  
  
  
(jakie?)
10. Prosimy o wskazanie powodów wykorzystywania w Państwa urzędzie narzędzi internetowych (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
  
  
  
(jakie?)


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
11. Czy Państwa urząd posiada plan lub inny dokument (roczny / półroczny), określający sposób / sposoby wykorzystania narzędzi internetowych do komunikacji z mieszkańcami?
  
  
  
12. Proszę podać jaki dokument określający sposób / sposoby wykorzystania narzędzi internetowych do komunikacji z mieszkańcami posiada Państwa urząd?
13. Kto jest odpowiedzialny w Państwa urzędzie za zarządzanie wykorzystywanymi narzędziami internetowymi?
14. Czy pracownicy zarządzający narzędziami internetowymi brali/biorą udział w szkoleniach z tego zakresu?
  
  
  
15. Jakie informacje (poza wymaganymi prawem) w Państwa urzędzie podlegają ogłoszeniu na stronach internetowych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
  
  
(jakie?)
16. Czy w najbliższych 12 miesiącach planowane jest w Państwa urzędzie uruchomienie nowych narzędzi internetowych do komunikacji z mieszkańcami?
  
  
  


OCENA I EWALUACJA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
17. Czy działania komunikacyjne za pośrednictwem narzędzi internetowych podlegają systematycznej ewaluacji?
  
  
  
18. Jakie narzędzia ewaluacji podejmowanych działań są wykorzystywane w Państwa urzędzie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  
  
  
  
  
  
(jakie?)


METRYCZKA
19. Rodzaj jednostki samorządu terytorialnego:
  
  
  
20. Liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego:
  
  
  
  
  
  
WOJEWÓDZTWO, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA JEST JEDNOSTKA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
 
Zakończ i wyślij
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego