Strona główna » Nauka i badania » Badania i raporty

Badania i raportyBadania i raporty, nr 11 , 2021

Badania i raporty, nr 11 , 2021

Raport z badania nt. Nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym w JST
Badania i raporty, nr 10 , 2020

Badania i raporty, nr 10 , 2020

Raport z badania nt. „Diagnoza gmin uzdrowiskowych w Polsce”
Badania i raporty Nr 8, 2019

Badania i raporty Nr 8, 2019

Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
Badania i raporty Nr 7, 2018

Badania i raporty Nr 7, 2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego
Badania i raporty Nr 6, 2018

Badania i raporty Nr 6, 2018

Raport z badania nt. Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w latach 2007 i 2017
Badania i raporty Nr 5, 2018

Badania i raporty Nr 5, 2018

Analiza wyników wyborów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w latach 2002-2018
Badania i raporty Nr 4, 2018

Badania i raporty Nr 4, 2018

Raport z badania możliwości zastosowania w praktyce zarządzania jednostkami terytorialnymi koncepcji logistyki i zarządzania siecią powiązań międzyorganizacyjnych
Badania i raporty Nr 3, 2018

Badania i raporty Nr 3, 2018

Raport z badania nt. Działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim.
Badania i raporty Nr 1, 2018

Badania i raporty Nr 1, 2018

Raport z badania pt. Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (PWT PL-BY-UA)
Badania i raporty Nr 4, 2017

Badania i raporty Nr 4, 2017

Raport z badania dotyczącego działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wzmocnienia poczucia wspólnoty mieszkańców - Karta Mieszkańca.
Badania i raporty Nr 2, 2017

Badania i raporty Nr 2, 2017

Badanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach województwa łódzkiego.
Badania i raporty Nr 1, 2017

Badania i raporty Nr 1, 2017

Analiza wyników wyborów Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w latach 2002, 2006, 2010, 2014
Badania i raporty Nr 3, 2016

Badania i raporty Nr 3, 2016

Raport badawczy na temat "Współpraca międzynarodowa miast polskich"
Badania i raporty Nr 1, 2016

Badania i raporty Nr 1, 2016

Raport z badania standardów usług pomocy i integracji społecznej w gminach i powiatach województwa śląskiego
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego