Strona główna » Edukacja

EdukacjaFilm - „Program uzupełniania lokalnej

Film - „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Marcin Piwowarski - zastępca dyr. Departamentu Kolejnictwa (DTK).
 

Film - „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia

Film - „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr hab. Maciej Nowak.
 

Film - „Możliwości uzyskania dofinansowania

Film - „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Beata Leszczyńska - zastępca dyr. Departamentu Dróg Publicznych.
 

Film - „Postępowanie z dokumentacją w

Film - „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr Tomasz Matuszak - historyk - archiwista, teoretyk i praktyk.
 

Film - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania

Film - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Joanna Zadłużna - radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
 

Film - „Rozwój infrastruktury sportowej.

Film - „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Paweł Czwarno - zastępca dyr. Departamentu Infrastruktury Sportowej.
 

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego” - 31 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Instytucja prawna doręczenia zastępczego”, które odbędzie się 31 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Ustawa o dostępności

Szkolenie on-line - „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce” - 30 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce”, które odbędzie się 30 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Ewa Marzec.
 

Szkolenie on-line - „Tworzenie projektów

Szkolenie on-line - „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 24 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Kary administracyjne

Szkolenie on-line - „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków” - 22 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków”, które odbędzie się 22 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.
 

Szkolenie on-line - „Bezpieczeństwo dokumentów

Szkolenie on-line - „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” - 21 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”, które odbędzie się 21 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Małgorzata Ganczar.
 

Szkolenie on-line - „Zadania nadzorczo-kontrolne

Szkolenie on-line - „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa)” - 20 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa)”, które odbędzie się 20 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.
 

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska” - 17 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska”, które odbędzie się 17 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Zasady redagowania

Szkolenie on-line - „Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” - 16 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt:„Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej”, które odbędzie się 16 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Zakres przedmiotowy

Szkolenie on-line - „Zakres przedmiotowy wnioskowego prawa do informacji publicznej” - 15 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zakres przedmiotowy wnioskowego prawa do informacji publicznej”, które odbędzie się 15 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.
 

Szkolenie on-line - „Ochrona danych osobowych

Szkolenie on-line - „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” - 14 lipca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej”, które odbędzie się 14 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Małgorzata Ganczar.
 

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 27 LIPCA 2020 Szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” - 13 lipca 2020 r.

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 27 LIPCA 2020 W GODZ. 10.00 - 11.30 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny”, które odbędzie się 13 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.
 

Szkolenie on-line - „Pełnomocnik w postępowaniu

Szkolenie on-line - „Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym” - 10 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 10 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Wszczęcie postępowania

Szkolenie on-line - „Wszczęcie postępowania przed organami administracji publicznej” - 9 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wszczęcie postępowania przed organami administracji publicznej”, które odbędzie się 9 lipca w godz. 10.00 - 13.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Marcin Adamczyk
 

Szkolenie on-line - „Rola i zadania przewodniczącego

Szkolenie on-line - „Rola i zadania przewodniczącego w działalności rad i sejmików w samorządach” - 8 lipca 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Rola i zadania przewodniczącego w działalności rad i sejmików w samorządach”, które odbędzie się 8 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
21 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego