TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja

EdukacjaLogotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasadny dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Moje Ciepło” , które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi.

Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny w Łodzi, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na konferencję regionalną w ramach III Kongresu Demograficznego
nt. „Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych”, 31 maja 2022r., Łódź

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania”, które odbędzie się 27 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne – stosowanie przepisów przejściowych”, które odbędzie się 26 maja 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Wsparcie psychologiczne dla pracowników placówek pomocy społecznej" , które odbędzie się 25 maja 2022 r. w godz. 10.30-12.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Justyna Kurtyka-Chałas, Instytut Nauk Socjologicznych, Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" , które odbędzie się 23 maja 2022 r. w godz. 12.30-14.00 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr Katarzyna Stankiewicz, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wybrane aspekty udzielania zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant 2", które odbędzie się 20 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Świadczenie z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozwiązań prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" , które odbędzie się 20 maja 2022 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem odbyło się bezpłatne szkolenie pn. „Rejestr umów jawnych w praktyce JST”.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Profesjonalna obsługa klienta (cudzoziemca) w urzędzie" , które odbędzie się 19 maja 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Irmina Czysnok - Małopolski Urząd Wojewódzki.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Weryfikacja procedur reagowania kryzysowego określających sposób postępowania w związku z przybywającymi do Polski obywatelami Ukrainy" , które odbędzie się 19 maja 2022 r. w godz. 13.00-14.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr Grzegorz Abgarowicz Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Polityki Bezpieczeństwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Edukacja uchodźców z Ukrainy wyzwaniem dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych" , które odbędzie się 18 maja 2022 r. w godz. 12.30-14.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Zagadnienia związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, który przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" , które odbędzie się 18 maja 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: Przedstawiciele z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Istota stresu i jego konsekwencje. Umiejętność radzenia sobie ze stresem przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego" , które odbędzie się 17 maja 2022 r. w godz. 9:30-11:00 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych" , które odbędzie się 17 maja 2022 r. w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

16 maja 2022 r. w Aparthotelu Termy Uniejów odbyło się bezpłatne seminarium pn. „Zwiększenie aktywności seniorów w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Otworzyli je Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego – Pani dr Iwona Wieczorek oraz zastępca burmistrza Uniejowa – Pan Mirosław Madajski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy" , które odbędzie się 13 maja 2022 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Szkolenie odwołane.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Weryfikacja procedur reagowania kryzysowego określających sposób postępowania w związku z przybywającymi do Polski obywatelami Ukrainy" , które odbędzie się 13 maja 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr Małgorzata Rosół - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Zasady uruchamiania środków z funduszy przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy" , które odbędzie się 13 maja 2022 r. w godz. 14.00-15.30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr Kinga Wojtas-Jarentowska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zamówienie z wolnej ręki w świetle Prawa zamówień publicznych – najczęściej stosowane przesłanki i wybrane aspekty proceduralne”, które odbędzie się 13 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
43 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego