Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » III Ogólnopolskie Forum Samorządów - 23 lutego 2019 r. - Jasionka k. Rzeszowa

III Ogólnopolskie Forum Samorządów - 23 lutego 2019 r. - Jasionka k. Rzeszowa

A+ A-
 

Było lotnisko, jest bank

Uroczystego otwarcia dokonał Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. - W tym  roku przypada 20-lecie istnienia samorządów województw – powiedział marszałek. - Żeby zobaczyć skalę zmian wystarczy zamknąć oczy i przywołać, jak Jasionka wyglądała dwadzieścia lat temu, kiedy powstawał samorząd województwa. Dziś jesteśmy w nowoczesnym centrum kongresowym, w sąsiedztwie stolicy Podkarpacia, lotniska, drogi ekspresowej. Nawiązując do znanej piosenki nie możemy powiedzieć, że było tu tylko „ściernisko”, bo było lotnisko, ale wokół niego były puste tereny. Dziś ten „bank” z piosenki braci Golców powstał, bo jest tu inkubator przedsiębiorczości, są liczne firmy, światowe marki z prestiżowych branż, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Mamy strefę przemysłową, która w przyszłości także będzie służyć edukacji, bo w sąsiedztwie powstanie Podkarpackie Centrum Nauki – to pokazuje jak bardzo ważny jest samorząd dla rozwoju wspólnot i regionów.

Rolę samorządów w zmianie obrazu naszego kraju podkreślał również Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników forum. Odczytał go Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Listy do uczestników skierowali również Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu oraz Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Mniej środków w nowej perspektywie

Najważniejszym tematem forum były przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE. Dyskutowali o tym w sesji plenarnej: Adam Hamryszczak , podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Tomasz Nowakowski, zastępca prezesa ARiMR, prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Janusz Kahl, konsul honorowy Danii, Finlandii i Islandii, prezes NordicHouse, uczestnik prac nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021-27. Moderatorem sesji plenarnej był Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W nowym rozdaniu samorządy muszą się przygotować na zmniejszenie puli środków o prawie jedną czwartą. Ograniczenia spowodują, że najbiedniejsze jst będą musiały dysponować większym wkładem własnym przy realizacji projektów. - Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej poziom dofinansowania projektów ma być niższy, zwłaszcza  w najbiedniejszych regionach, jeśli dziś to dofinansowanie wynosi 85 procent, to propozycja Komisji idzie w kierunku 70 procent – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

Lokalne firmy szansą dla regionu

Po zakończeniu sesji plenarnej odbyły się dwa panele dyskusyjne. W pierwszym z udziałem Adama Hamryszczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Bogusława Kmiecia, burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Mariusza Bednarza, prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krzysztofa Staszewskiego, prezesa Podkarpackiego Funduszu Rozwoju i Daniela Wojtasa, przedsiębiorcy, dyskutowano o roli samorządów w rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnicy podkreślali wagę wspierania przez samorządy lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ ich właściciele czują się związani ze swoim regionem. 

Drugi z paneli forum prezentował szansę, jaką jest program „Dostępność Plus”. Na ten temat dyskutowali Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Wasielewski z Rady Działalności Pożytku Publicznego, Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr hab. Marek Rymsza,  doradca Prezydenta RP, Marlena Maląg, prezes Zarządu PFRON, Adam Mikołajczyk z Zarządu Spółdzielni Socjalnej FADO i przedsiębiorca Paweł Markowski. Poruszono m. in. temat nowych regulacji prawnych w zakresie asystentury osób niepełnosprawnych.

 

W III Ogólnopolskim Forum Samorządów wzięli udział samorządowcy wszystkich szczebli. OFS to inicjatywa zapoczątkowana dwa lata temu przez Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego. Partnerem województwa podkarpackiego w tym przedsięwzięciu jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.


galeria - foto 1
galeria - foto 2
 PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego