Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » Konferencja - „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”, 3 października 2019 r. - Uniejów

Konferencja - „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”, 3 października 2019 r. - Uniejów

A+ A-
 

3 października 2019 r., w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja nt. „Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”.

Wydarzenie stanowiło forum wymiany doświadczeń, opinii i informacji na temat przedsięwzięć realizowanych na rzecz zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład wprowadzający prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego z Międzynarodowego Centrum Nowotworów dziedzicznych w Szczecinie poświęcony najnowszym postępom w profilaktyce i leczeniu raka piersi. Podczas sesji pierwszej Anna Leder - Rzecznik Prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła informację dotyczącą  badań profilaktycznych finansowane przez NFZ. Karolina Piekarska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi omówiła zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez jst oraz ich zgodność z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej. Sesja druga poświęcona została prawom pacjenta, które przybliżyła Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu.

Podczas sesji trzeciej - „Zdrowie - pacjent - wyzwanie dla samorządów” głos zabrali - dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz dr Grzegorz Leśniewicz - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, członek rady społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.  

Konferencja, w której uczestniczyło blisko 150 osób, skierowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego oraz organizacji pozarządowych w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze ochrony zdrowia.

 


 
  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego