Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020r. - Łódź

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020r. - Łódź

A+ A-
 

Nabór na konferencję został zakończony.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego organizują bezpłatną konferencję pt. „MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z planowanym udziałem przedstawicieli rządu. Wydarzenie dedykowane przedstawicielom jst  z województwa łódzkiego odbędzie się 24 lutego 2020 r. w godz. 10.00 - 17.00  w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi (rejestracja w godz. 8.30 - 9.30). Podczas konferencji zaplanowano sesje tematyczne poświęcone w szczególności rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE, obszarom wsparcia jst w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej oraz możliwościom finansowania działań jst z zakresu ochrony środowiska.

 

Dostępne będą do Państwa dyspozycji punkty konsultacyjne: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  Jestem przekonana, iż ta forma popularyzacji informacji na temat mechanizmów wsparcia samorządu cieszyć się będzie Państwa zainteresowaniem.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały promocyjne. Prosimy o rejestrowanie się przez formularz.

 

- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo na podany przez siebie adres poczty elektronicznej - automatycznego zwrotnego maila potwierdzającego, że zgłoszenie zostało dokonane w sposób prawidłowy.

- W przypadku nieotrzymania powyższej informacji, prosimy wypełnić formularz ponownie.

- NIST zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji bądź zmiany terminu, jeśli wynikną nieprzewidziane trudności organizacyjne, uniemożliwiające przeprowadzenie konferencji, o czym najpóźniej 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem konferencji poinformuje na stronie internetowej www.nist.gov.pl

W najbliższym czasie na stronach NIST zamieszczona zostanie agenda wydarzenia. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Hermel - Kierownik zespołu do spraw działalności edukacyjnej i szkoleniowej, tel.:  +48 500 165 787, mail: agnieszka.hermel@nist.gov.pl.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego