NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

A+ A-

 

Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzyli konferencję pn. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 24 lutego 2020 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

Wydarzenie, którego organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Konferencję uświetnili swoją obecnością również: Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy  i Polityki Regionalnej, Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Piotr Woźny, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki i Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego. Nie zabrakło również Marka Michalika, Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A i Wojciecha Miedzianowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W konferencji wzięło udział blisko 300 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego.

- Podczas wielu spotkań z samorządowcami padał taki wniosek, aby rząd mógł w regionach przedstawić wszystkie programy, z których samorządowcy mogą korzystać. Stąd powstała koncepcja, by w każdym województwie odbyła się tego typu konferencja – powiedział Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Chcemy podczas tych konferencji rozmawiać i przekazywać najważniejsze, bieżące informacje dotyczące rządowych programów dla samorządów.

- Nierzadko stykamy się z taką tezą, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform po 1989 roku w Polsce. Istotnie, nadanie ram prawnych umożliwiających realizację idei samorządności wyzwoliło tę energię oddolną Polaków, zdolność do organizowania się oddolnego i praktycznego realizowania dobra wspólnego – powiedział Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów. – Celem konferencji jest przekazanie wiedzy, jak skutecznie sięgać po środki, które rząd stawia do dyspozycji samorządom.

Pierwszą sesję pn. „Rozwój jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE” otworzył Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy  i Polityki Regionalnej. W jej trakcie omówiona nowa perspektywa finansowa dla jst w latach 2021-2027. Dokonano również bilansu projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020.

Sesję drugą otworzył Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Beata Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury wygłosiła prelekcję „Dofinansowanie jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej”. Ponadto Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury omówił kwestię wsparcia dla samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, natomiast Marcin Piwowarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, podjął temat wsparcia finansowego jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+.

Sesję trzecią pt.: Możliwości finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska otworzył Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Piotr Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Klimatu wygłosił prelekcję „Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Piotr Woźny, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował dotychczasowe zaangażowanie jst we wdrażanie programu „Czyste Powietrze” i przedstawił możliwości z nim związane w kolejnych latach. Ofertę finansową Narodowego Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowaną do samorządu terytorialnego przedstawił Marcin Jamiołkowski, Kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnią sesję pn.: „Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego” otworzył Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W tematykę wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa wprowadził uczestników Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju. Natomiast Piotr Czwarno, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu zaprezentował możliwości dofinansowania w zakresie budowy lub modernizacji obiektów sportowych. Kacper Sakowicz, Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyjaśnił jak  aplikować ośrodki z programów MKiDN. Wydarzenie zakończyła prezentacja Dyrektor Ewy Tyrki poświęcona ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego dla samorządów.

W czasie konferencji do dyspozycji samorządowców były punkty konsultacyjne: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..  Kolejna konferencja zaplanowana została w Lublinie na 5 marca br. i odbywać się będzie w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym S.A.

 

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego