NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

A+ A-

5 marca 2020 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja nt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W konferencji wzięło udział  ponad 260 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

W imieniu Pana Pawła Szefernakera - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, konferencję otworzył Pan Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski. W dalszej kolejności głos zabrał Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa oraz Pan Zdzisław Szwed - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Marcin Wieczorek - Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego, Paweł Bryda - Członek Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz Paweł Gilowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sesję pierwszą otworzył Pan Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Pani Beata Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury omówiła zagadnienia dotyczące dofinansowana jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej. Ponadto Pan Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury przybliżył kwestię wsparcia dla samorządów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pan Tomasz Gontarz - Zastępca Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury, podjął temat wsparcia finansowego jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+.

Drugą sesję pn. „Rozwój jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE” otworzył Pan Kamil Bortniczuk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W jej trakcie omówiona została nowa perspektywa finansowa dla jst w latach 2021-2027.

Podczas sesji trzeciej Pan Piotr Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Klimatu wygłosił prelekcję nt. „Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinansowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Ofertę finansową Narodowego Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowaną do samorządu terytorialnego przedstawił Pan Marcin Jamiołkowski, Kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnią sesję pt. „Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego” otworzył Pan Robert Krzysztof Nowicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W tematykę wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa wprowadził uczestników Pan Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju. O możliwościach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki opowiedział Pan Rafał Szlachta - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju. Natomiast Pan Paweł Czwarno, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu wygłosił prelekcję pt. „Rozwój infrastruktury sportowej”. Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kacper Sakowicz, wyjaśnił jak aplikować środki z programów MKiDN.

Wydarzenie zakończyła dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego krótkim podsumowaniem.

Obok sesji plenarnych, dla uczestników spotkania dostępne były punkty konsultacyjne: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Regionu Lubelskiego.

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego