Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » Konferencja - „Polski samorząd na osi współpracy Wschód - Zachód” - 1 lipca 2019 r.

Konferencja - „Polski samorząd na osi współpracy Wschód - Zachód” - 1 lipca 2019 r.

A+ A-
 

W dniu 1 lipca 2019 r. w Supraślu odbyła się międzynarodowa konferencja „Polski samorząd na osi współpracy Wschód – Zachód”. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Miejski w Supraślu. Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Wydarzenie zostało również objęte opieką medialną TVP3 Białystok oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok. 

           

            Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości finansowania współpracy międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie dedykowane było przede wszystkim przedstawicielom lokalnych samorządów. Wydarzenie wpisało się także w obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

           

Konferencję otworzyli Pan Szymon Wróbel - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Artur Harc - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska - Radca ministra ds. współpracy samorządowej w Departamencie Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Reprezentantem Pana Marszałka Artura Kosickiego oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego była Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego -  Pani Agata Puchalska. Gospodarzami wydarzenia byli Pani dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Pan dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla. W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego list odczytała  głos Pani Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko.

 

W międzynarodowej konferencji w Supraślu, poza przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z naszego kraju, wzięła udział jedenastoosobowa reprezentacja z Grossenkneten z Niemiec na czele z Panem Burmistrzem Thorstenem Schmidtke, przedstawiciele z Białorusi, reprezentant z Ukrainy - Pan Lubomir Krawiec, Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Miejskiej Rady w Żółkwi oraz przedstawiciel Szwecji Pan Niclas Fjellstrom – koordynator programu Regional Culinary Heritage Europe.

 

Pierwszą część konferencji rozpoczął Pan dr Tomasz Jaszczołt z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wykładem inauguracyjnym nt. „Dziedzictwo Unii Lubelskiej 1569-2019”.

 

W sesji pierwszej nt. „Źródła finansowania współpracy międzynarodowej samorządów” udział wzięła Pani Justyna Jakubowska,  główny specjalista w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która przygotowała prezentację nt. „Interreg szansą dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój współpracy międzynarodowej”. Tematem wystąpienia Pani Justyny Muszyńskiej, specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym w Białymstoku, działającym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były „Fundusze Europejskie dla samorządów w aspekcie finansowania współpracy międzynarodowej.”

 

Wykład wprowadzający podczas konferencji wygłosił Pan prof. dr hab. Marcin Szewczak
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu w Łucku, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Tematyka wykładu dotyczyła prawno - administracyjnych aspektów realizowania samorządowej współpracy międzynarodowej oraz skupiała się na dobrych praktykach i propozycjach rozwiązań.

 

Sesja druga dotyczyła wybranych aspektów współpracy transgranicznej. Część drugą konferencji w Supraślu rozpoczęła Pani Agata Puchalska, Dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego prezentacją nt. „Międzynarodowa współpraca kulturalna oraz źródła jej finansowania w województwie podlaskim”. O doświadczeniach w ramach współpracy transgranicznej „Euroregionu Niemen” mówił podczas konferencji Pan Cezary Cieślukowski - Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w wystąpieniu nt. „Ocena wybranych instrumentów finansowania współpracy transgranicznej na obszarze Polski Wschodniej. Doświadczenia Euroregionu Niemen”. Tę część konferencji zakończyło wystąpienie Pani dr Małgorzaty Ocytko, koordynatora RODM Białystok, która w prezentacji - „RODM w Białymstoku - Brama na Wschód” przedstawiła działalność prowadzoną przez  RODM w Białymstoku.

 

W dalszej części spotkania w panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był Pan Mirosław Bielawski, Dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok, udział wzięli przedstawiciele samorządów z Polski i z zagranicy. Dyskusja uczestników panelu skupiała się na wymianie doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współpracy międzynarodowej.


galeria - foto 1
galeria - foto 2
galeria - foto 3
 PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego