Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » Konferencja - "Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - doświadczenia, perspektywy i wyzwania" - 3 kwietnia 2019 r. - Łódź

Konferencja - "Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - doświadczenia, perspektywy i wyzwania" - 3 kwietnia 2019 r. - Łódź

A+ A-
 

Ponad 180 przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych wzięło udział w konferencji ,,Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy i wyzwania’’, współorganizowanej przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Narodowy Instytut Wolności. Partnerem wydarzania była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Gościem honorowym wydarzenia był prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W swoim wystąpieniu otwierającym wicepremier Gliński podkreślił wagę relacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

- Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji, która nie uwzględniałaby tej relacji – powiedział Wiceprezes Rady Ministrów – Ważny jest doskonale funkcjonujący samorząd i doskonale funkcjonujące organizacje pozarządowe. W tych dwóch obszarach wykuwa się społeczeństwo obywatelskie.

Podczas konferencji doszło również do podpisania porozumienia pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. – Chcemy zbudować system dobrych praktyk współpracy z organizacjami pozarządowymi.  – powiedział Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW. - W ramach programów, które realizujemy, chcemy stworzyć bardzo dobrą atmosferę współpracy na wszystkich etapach: od znoszenia barier formalnych przy składaniu wniosków aż po system współpracy z organizacjami pozarządowymi w trakcie realizacji działań.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń służąca zwiększeniu współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi. W panelu dyskusyjnym wzięli udział zarówno samorządowcy współpracujący na co dzień z organizacjami samorządowymi jak i przedstawiciele trzeciego sektora.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały perspektywy i wyzwania dotyczące realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz programy wsparcia dla podmiotów reprezentujących trzeci sektor.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego