NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Konferencje NIST » Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.

Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.

A+ A-

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

 

 

 28 maja 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zorganizował konferencję on-line nt.  „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. W otwarciu wydarzenia wziął udział Waldemar Flajszer Łódzki Kurator Oświaty. Celem konferencji było przybliżenie tematyki rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej we współpracy z pracodawcami, zorientowanej na potrzeby rynku pracy, opartej o sprawną komunikację między pracodawcami a systemem oświaty uwzględniającą aktywną rolą samorządu terytorialnego. Wydarzenie obejmowało trzy sesje tematyczne. W pierwszej części pt. „Kształcenie i doskonalenie zawodowe jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy” swoją prelekcję na temat decyzji edukacyjno-zawodowych wygłosił dr Andrzej Zbonikowski z Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Następnie przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji na czele z Dyrektorem Tomaszem Madejem zaprezentowali pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego oraz podstawę programową, plany nauczania i programy nauczania w szkolnictwie branżowym. W drugiej części zatytuowanej „Rola pracodawców jako partnerów szkół i placówek oświatowych” dyrektorzy szkół branżowych przedstawili dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami a przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali Zintegrowany System Kwalifikacji, w tym kwalifikacje innowacyjne i społecznie potrzebne. Tematem trzeciej sesji konferencji było wsparcie samorządu dla rozwoju nowoczesnej edukacji zawodowej. O roli jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów kształcenia zawodowego mówili: Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Justyna Łuczyńska reprezentująca Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz Kamil Jeziorski p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów, przedstawicieli oświaty i przedsiębiorców.  W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 osób. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Patronaty medialne: Serwis Samorządowy PAP, Serwis Administracyjno-Samorządowy, TVP 3 Łódź i Radio Łódź.

 

Poniżej link do relacji medialnych

 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konferencja-edukacja-zawodowa-doswiadczenia-i-wyzwania-szanse-dla-samorzadow

https://www.radiolodz.pl/posts/70250-edukacja-zawodowa-doswiadczenia-i-wyzwania

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego