Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST » Konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego” - 18 grudnia 2017 r. - Uniejów

Konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego” - 18 grudnia 2017 r. - Uniejów

A+ A-
 

18 grudnia 2017 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego”, którą zorganizowali wspólnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Celem konferencji było wskazanie istotnej roli narzędzi aktywizacji seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie stanowiło forum wymiany doświadczeń, opinii, wytycznych obejmujących różne formy aktywizacji osób starszych, czego przykładem było omówienie dobrych praktyk przez wybrane uniwersytety trzeciego wieku z województwa łódzkiego.

Tematami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in.: narzędzia aktywizacji osób starszych, polityka społeczna państwa wobec seniorów z uwzględnieniem programów rządowych, dobre praktyki realizowane przez uniwersytety trzeciego wieku. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentant Wojewody Łódzkiego, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji pozarządowych oraz lokalni działacze społeczni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Grzegorz Schreiber - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP, prof. Zbigniew Rau - Wojewoda Łódzki oraz Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejowa.


 
www.uniejow.net.pl Michał Kubacki
www.uniejow.net.pl Michał Kubacki
 
  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego