Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie - „Fundusz sołecki w roku 2019” - 17 czerwca 2019 r. - Słupsk

Szkolenie - „Fundusz sołecki w roku 2019” - 17 czerwca 2019 r. - Słupsk

A+ A-
 

Prowadzący – Pan  Maciej Kasperowicz - omówił podstawy prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego, w tym szczególny sposób partycypacji sołectwa  w planowaniu budżetu gminy (w tym zasady uruchamiania funduszu sołeckiego oraz sposób obliczania środków dla sołectwa). Sołtysi zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania funduszu tj. celami, na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego, jego wysokością,  zakresem dopuszczalnych wydatków, procedurą ustalania w budżecie gminy wydatków w ramach funduszu sołeckiego a także procedurą organizacji zebrania wiejskiego. W szkoleniu, będącym wspólną inicjatywą NIST oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku, uczestniczyło blisko 50 sołtysów z woj. pomorskiego.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego