Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie - „Organizowanie pracy rady gminy/powiatu” - 28 listopada 2017 r. - Łódź

Szkolenie - „Organizowanie pracy rady gminy/powiatu” - 28 listopada 2017 r. - Łódź

A+ A-
 

 

28 listopada 2017 r. w Łodzi w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego odbyło się szkolenie nt. „Organizowanie pracy rady gminy/powiatu”. Spotkanie prowadził Pan Paweł Lisowski - szkoleniowiec, organizator forów dla przewodniczących rad, radnych i pracowników biur rad. W trakcie szkolenia zostały omówione m.in.: organizacja biura rady i jego pracy a także organizacja wewnętrzna i tryb pracy rady gminy/powiatu, zadania przewodniczącego rady i biura rady, zwoływanie i organizacja sesji i posiedzeń komisji (w tym porządek obrad, procedura i inicjatywa uchwałodawcza, przygotowywanie projektów uchwał), sesja rady i jej przebieg, sporządzanie i udostępnianie protokołów z sesji i komisji, jawność działania rady gminy oraz zasady dostępu do informacji publicznej. Poświęcono również czas na dyskusję i zadawanie pytań prelegentowi przez uczestników szkolenia. W szkoleniu wzięli udział przede wszystkim radni gmin/powiatów, przewodniczący rad i pracownicy biur rad z województwa łódzkiego.

 


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego