Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania - kompetencje - sposób działania” - Warszawa, 24-25 lutego 2018 r.

Szkolenie „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania - kompetencje - sposób działania” - Warszawa, 24-25 lutego 2018 r.

A+ A-
 

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę szkolenie otworzył prof. dr hab. Jan Majchrowski, który przedstawił historię wyborów i ordynacji wyborczych w Polsce oraz omówił modelowe rozwiązania dotyczące systemów wyborczych. Prof. dr hab. Jarosław Szymanek zaprezentował konstytucyjne ramy wyborów w Polsce, międzynarodowe standardy procedur wyborczych, a także rozwiązania wprowadzone ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. O roli komisarza wyborczego od strony praktycznej opowiedział Jan Leszczewski – Komisarz Wyborczy i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łomży. Dr Marcin Olszówka pokazał różnice pomiędzy obwodową komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania, a komisją ds. ustalania wyników głosowania, omówił techniki głosowania, a także instrumenty mające zagwarantować transparentność wyborów. Praktykę wyborczą w orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego przedstawił prof. dr hab. Mirosław Granat, sędzia TK w stanie spoczynku.
W szkoleniach w ciągu dwóch dni udział wzięło około 370 osób zainteresowanych pełnieniem funkcji komisarza wyborczego.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego