Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie on-line - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym” - 24 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Instytucja prawna doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym” - 24 czerwca 2020 r.

A+ A-
 

Z doręczeniem zastępczym mamy do czynienia, gdy z obiektywnych przyczyn nie można doręczyć pisma do rąk własnych adresatowi - przypomniał prowadzący. Zgodnie z przepisami może je odebrać dorosły domownik, sąsiad lub dozorca domu. Jak przyznał prowadzący są to pojęcia niejednoznaczne.

Orzecznictwo wskazuje, że w niektórych przypadkach pod podjęciem osoby dorosłej może się kryć również osoba, która np. ukończyła szesnaście lat, ale za zgodą sądu zawarła związek małżeński (nawet jeśli dojdzie do rozwodu). Kontrowersje budzi natomiast przepis dotyczący możliwość odbioru pisma przez sąsiada. Być może dawniej, gdy stosunki sąsiedzkie miały bardziej serdeczny charakter, bardziej się sprawdzał - mówi Mariusz Paradowski. - Obecnie zdarzają się przypadki, że sąsiad odbiera pismo, ale nie przekazuje go adresatowi.

Zdarza się również, że pismo odbiera domownik, który z różnych względów nie przekazuje go adresatowi (zdarzenia losowe, kłopoty z pamięcią). Gdy adresat miał możliwości zapoznania się z pismem, które z punktu widzenia prawa zostało skutecznie doręczone, może złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Jest to możliwe w przypadku, gdy decyzja nie jest ostateczna.

Prowadzący przypomina, że w niektórych przypadkach doręczyciel powinien rozważyć zostawienie awizo (np. gdy ma świadomość, że stosunki międzysąsiedzkie nie są najlepsze). Zwraca również uwagę w przypadku, gdy strona ma pełnomocnika, to jemu trzeba wysłać pismo, a nie stronie. Jeżeli postąpimy odwrotnie, doręczenie będzie nieskuteczne.

 

 

 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Województwo *:
 
Powiat *:
 
Miejscowość *:
 
Kod pocztowy *:
 
nazwa urzędu JST *:
 
Jednostka organizacyjna *:
 
Imię uczestnika szkolenia *:
 
Nazwisko uczestnika szkolenia *:
 
Stanowisko *:
 
Adres poczty elektronicznej *:
 
Numer telefonu (komórkowy) *:
 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w celu realizacji szkolenia odbywa się na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Łodzi przy ul. Zielonej 18.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NIST jest Pan Patryk Matusiak e-mail: odo@nist.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. W przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego