Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie on-line - „Odpowiedzialność finansowa JST ponoszona w postępowaniu sądowo-administracyjnym - zagadnienia praktyczne” - 26 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Odpowiedzialność finansowa JST ponoszona w postępowaniu sądowo-administracyjnym - zagadnienia praktyczne” - 26 czerwca 2020 r.

A+ A-
 

Grzywna za niedotrzymanie terminu

 

Najwięcej miejsca poświęcono obowiązkom jst w związku z wpłynięciem skargi. Za nieprzesłanie do sądu skargi i akt sprawy wraz z odpowiedzią w terminie (do 30 dni od daty wpływu skargi) sąd może nałożyć na organ grzywnę w maksymalnej wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej. Z reguły zasądzane są kwoty mniejsze – często kilka tysięcy złotych. Wyższe kary z reguły są nakładane na organy centralne.

Jak się bronią jst w przypadku nieprzesłania skargi  i akt sprawy wraz z odpowiedzią w terminie? Często jest to brak akt sprawy w jednym urzędzie, czy niejasny sposób sporządzenia wniosku. Prowadzący zaznacza, że niedopuszczalne jest nieprzesłanie akt, gdy urząd uważa, że skarga jest bezzasadna, chociaż zdarza się, że jst zajmują takie stanowiska.

 

Ocena należy do sądu

Prowadzący powołując się na orzecznictwo zaznacza, że wycofanie skargi nie zwalnia organu z przesłania jej do sądu w terminie. – To nie  urząd to ocenia, lecz właściwy sąd- mówi prowadzący.
Na koniec poruszona została kwestia zasad odpowiedzialności za wynik sporu sądowo-administracyjnego i finansowe konsekwencje niewykonania wyroku sądowego.

 

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego