Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST » Szkolenie on-line - „Procedura administracyjna w sprawie warunków zabudowy” - 10 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Procedura administracyjna w sprawie warunków zabudowy” - 10 czerwca 2020 r.

A+ A-
 

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

 

Prowadzący przypomniał, że wśród decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymienia się:  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję o warunkach zabudowy. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy musi zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem przedstawiony na kopii mapy zasadniczej lub na kopii mapy katastralnej. Ponadto należy w nim zawrzeć charakterystykę inwestycji.

 Podczas szkolenia wiele miejsca poświęcono przepisom k.p.a w kontekście postępowania administracyjnego dotyczącego wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Prowadzący zwrócił uwagę na solidne budowanie uzasadnień w decyzjach.  W kpa obowiązuje zasada szybkości i prostoty postępowania, ale jak przyznał prowadzący niemożliwe jest wydanie niezwłocznej decyzji o warunkach zabudowy. Postępowania w tej sprawie średnio trwają dwa miesiące. Najwięcej problemów i czasu zabiera z reguły ustalenie, kto jest stroną w sprawie. Urząd ma oczywiście możliwość prolongowania terminu pod warunkiem poinformowania o tym stron.

 

 

Spory kompetencyjne

Nie zabrakł również miejsca na kwestie sporów kompetencyjnych. Sytuacje sporne mogą powstać, gdy teren na którym jest planowana inwestycja leży dwóch sąsiadujących ze sobą gminach. Sprawę powinien rozpatrzyć jst, na którego terenie powstanie większa część inwestycji. Ewentualne spory kompetencyjne rozstrzyga organ wyższego stopnia. Prowadzący przedstawił również przyczyny powodujące konieczność wyłączenia pracownika jst z prowadzenia postępowania. Ostatnia część szkolenia poświęcona była konstrukcji wezwania.

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego