Strona główna » Nauka i badania » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 140

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 140

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 139

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 139

Funkcja edukacyjna archiwów w świetle polskiego prawa archiwalnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 138

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 138

Rady młodzieżowe w jednostkach samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 137

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 137

Wykorzystanie technologii blockchain przez jednostki samorządowe
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 136

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 136

Organizacja uroczystości oficjalnych w JST - aspekty praktyczne i organizacyjne
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 135

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 135

Polityka rowerowa jako element zrównoważonej mobilności
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 134

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 134

Polskie województwa w stosunkach międzynarodowych – prawo i praktyka
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 133

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 133

Ustroje jednostek pomocniczych polskich miast w ujęciu porównawczym
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 132

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 132

Doręcznia elektroniczne - nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 131

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 131

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 130

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 130

Rola systemu edukacji na poziomie lokalnym w ramach koncepcji Smart Cities
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 129

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 129

Archiwa i ich klienci – użytkownicy zasobu w kontekście Strategii Archiwów Państwowych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 128

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 128

Samorząd Terytorialny jako podmiot wspierający i wykonawczy w zakresie zdrowia publicznego w czasie pandemii
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 127

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 127

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – rekomendacje dla samorządów
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 126

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 126

Reguły składania oświadczeń dotyczących braku konfliktu interesów oraz niekaralności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 125

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 125

Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu inicjatyw służących ochronie klimatu
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 124

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 124

Trendy w zarządzaniu w sektorze publicznym
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 123

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 123

Różne aspekty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 122

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 122

Polski samorząd terytorialny w obliczu pandemii SARS-CoV-2
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 121

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 121

Partnerstwo publiczno-prywatne – rekomendacje na dobry początek
 
1 
2 
3 
4 
5 
... 
7 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego