Strona główna » Nauka i badania » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 50

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 50

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 51

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 51

Samorządowe Centra Usług Wspólnych Praktyka funkcjonowania
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 52

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 52

Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 53

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 53

Przemysł 4.0 a polskie samorządy
 
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 54

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 54

Prawne instrumenty ochrony krajobrazu
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 55

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 55

Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 57

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 57

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym a samorząd
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 58

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 58

Koncepcja sustainability w kontekście zmian zachodzących w logistyce miejskiej
 
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 59

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 59

Produkty regionalne i tradycyjne jako instrument dla pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 60

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 60

Wdrażanie I etapu procesu konsultacji społecznych w gminnych procedurach planowania przestrzennego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 61

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 61

Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na realizację prawa do ochrony zdrowia
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 62

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 62

Faktyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
 
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 63

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 63

Zarządzanie zadaniami publicznymi na przykładzie inicjatywy lokalnej
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 64

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 64

TOWN CENTRE MANAGEMENT JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM REWITALIZACJI
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 65

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 65

Zmiany w priorytetach polityki spójności ekonomiczno-społecznej Unii Europejskiej wobec regionów i terytoriów krajów członkowskich
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 66

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 66

Wpływ studentów zagranicznych na lokalną gospodarkę
 
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 67

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 67

Ekspertyza w sprawie zakresu związania jednostek samorządu terytorialnego przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283)
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 68

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 68

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle długu publicznego kraju
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 69

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 69

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 70

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 70

Srebrna gospodarka jako wyzwanie dla polskich województw
 
 
1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego