Strona główna » Nauka i badania » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 1

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 1

SMART CITY+
Jak wykorzystać koncepcję Smart Cities oraz pokrewną Smart Specialization do wsparcia rozwoju mniejszych miast w Polsce?
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 2

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 2

SMART CITY+
Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu Smart Cities na potrzeby polskich miast.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 3

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 3

Standardy edukacyjne realizowane przez samorządy terytorialne
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 4

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 4

Możliwości racjonalizacji kosztów działania placówek oświatowo – wychowawczych, w oparciu o przepisy dotyczące centrów usług wspólnych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 5

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 5

Ekspertyza na temat oszczędności dla samorządów terytorialnych wynikających ze wspólnych zakupów sprzętu informatycznego dla szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 6

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 6

Diagnoza funkcjonowania funduszu sołeckiego na przykładzie gmin Województwa wielkopolskiego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 7

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 7

Podstawowe problemy związane z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej UE przez samorządy w Polsce
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 9

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 9

Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego na obszarze związku metropolitalnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 11

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 11

Propozycja korekt mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 12

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 12

Propozycja kategoryzacji gmin
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 13

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 13

Ekspertyza w przedmiocie wybranych zagadnień związanych z delimitacją obszaru Górnego Śląska przepisów w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 14

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 14

Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 17

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 17

Dobre praktyki drogą do Centrów Usług Wspólnych. Z doświadczeń Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 21

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 21

Współpraca międzynarodowa lokalnych jednostek samorządu terytorialnego a promocja Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 22

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 22

Rola współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w promowaniu Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 23

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 23

Formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie promocji Polski za granicą
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 24

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 24

Prawne aspekty tworzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 25

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 25

Dylematy i wyzwania dla zarządzania procesami wzrostu i rozwoju na obszarach wiejskich
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 26

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 26

Sejmik Medyczny. Projekt konsultacji społecznych z wykorzystaniem Rawlsowskiej „zasłony niewiedzy”.
EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 29

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 29

Prawne aspekty udział instytucji kultury w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (muzea)
 
1 
2 
3 
4 
5 
... 
7 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego