NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 136

Organizacja uroczystości oficjalnych w JST - aspekty praktyczne i organizacyjne

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 135

Polityka rowerowa jako element zrównoważonej mobilności

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 134

Polskie województwa w stosunkach międzynarodowych – prawo i praktyka

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 133

Ustroje jednostek pomocniczych polskich miast w ujęciu porównawczym

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 132

Doręcznia elektroniczne - nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 131

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 130

Rola systemu edukacji na poziomie lokalnym w ramach koncepcji Smart Cities

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 129

Archiwa i ich klienci – użytkownicy zasobu w kontekście Strategii Archiwów Państwowych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 128

Samorząd Terytorialny jako podmiot wspierający i wykonawczy w zakresie zdrowia publicznego w czasie pandemii

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 127

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – rekomendacje dla samorządów

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 126

Reguły składania oświadczeń dotyczących braku konfliktu interesów oraz niekaralności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 125

Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu inicjatyw służących ochronie klimatu

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 124

Trendy w zarządzaniu w sektorze publicznym

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 123

Różne aspekty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 122

Polski samorząd terytorialny w obliczu pandemii SARS-CoV-2

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 121

Partnerstwo publiczno-prywatne – rekomendacje na dobry początek

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 120

Problemy klasyfikacji dokumentacji w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu świadczeń socjalnych (wybrane przykłady)

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 119

Wybrane aspekty odpowiedzialności urzędników i organów w samorządzie

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 118

Zapewnienie efektywności zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle Strategii Archiwów Państwowych na lata 2010-2020

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 117

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jako pozabudżetowa forma wsparcia finansów jednostek samorządu terytorialnego
1-20   21-40   41-60   61-80   ...   141-144  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego