NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 116

Delegacje, podróże służbowe, praca w godzinach nadliczbowych - zasady planowania oraz rozliczania pracy i czasu pracy pracowników samorządowych

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 115

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 114

Zasady rozpatrywania przez radę gminy skarg, wniosków i petycji - aspekty praktyczne

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 113

Analiza relacji między regulacjami odnoszącymi się do problematyki bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 112

Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce JST

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 111

Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym w 2020 roku

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 110

Znaczenie prawidłowego doręczania pism w praktyce organów administracji publicznej, w świetle zagrożenia COVID-19

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 109

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce - ujęcie dynamiczne

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 108

Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie epidemii

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 107

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 106

Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz tarczy antykryzysowej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 105

Zmiany w stosowaniu prawa zamówień publicznych w kontekście przepisów o przeciwdziałaniu

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 104

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w ramach regulacji Tarczy Antykryzysowej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 103

Komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), dotyczących budżetu jednostki samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 102

Wybrane aspekty działalności organów stanowiących jst w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 101

Kontrowersje w zakresie sprawowania kontroli nad spółkami prawa handlowego przez komisje rewizyjne jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 100

Organy samorządu wobec zagrożeń wirusem COVID-19

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 99

Edukacja inkluzyjna (włączająca) jako szansa na podniesienie jakości nauczania w samorządach

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 98

Szkolenia dla nauczycieli jako środek poprawy jakości oświaty w jst

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 97

Schematy myślowe lidera jst
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   ...   141-144  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego