NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy i opracowania


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 74

Analiza potrzeby zmian przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 73

Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 72

Rekomendacje w zakresie nowelizacji Ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa organów monokratycznych samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 71

Konstytucyjne aspekty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 70

Srebrna gospodarka jako wyzwanie dla polskich województw

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 69

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 68

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle długu publicznego kraju

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 67

Ekspertyza w sprawie zakresu związania jednostek samorządu terytorialnego przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 66

Wpływ studentów zagranicznych na lokalną gospodarkę

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 65

Zmiany w priorytetach polityki spójności ekonomiczno-społecznej Unii Europejskiej wobec regionów i terytoriów krajów członkowskich

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 64

TOWN CENTRE MANAGEMENT JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA PROCESEM REWITALIZACJI

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 63

Zarządzanie zadaniami publicznymi na przykładzie inicjatywy lokalnej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 62

Faktyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 61

Wpływ jednostek samorządu terytorialnego na realizację prawa do ochrony zdrowia

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 60

Wdrażanie I etapu procesu konsultacji społecznych w gminnych procedurach planowania przestrzennego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 59

Produkty regionalne i tradycyjne jako instrument dla pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 58

Koncepcja sustainability w kontekście zmian zachodzących w logistyce miejskiej

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 57

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym a samorząd

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 55

Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 54

Prawne instrumenty ochrony krajobrazu
1-20   ...   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-144  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego