Strona główna » Edukacja » Filmy

FilmyFilm - „Programy profilaktyczne jako niezędny kierunek w zachowaniu zdrowia w czasie pandemii Covid – 19”
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Film - „Programy profilaktyczne jako niezędny kierunek w zachowaniu zdrowia w czasie pandemii Covid – 19”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Programy profilaktyczne jako niezędny kierunek w zachowaniu zdrowia w czasie pandemii Covid – 19”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Anna Leder - rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,.

Film - „Organizacja procesu leczenia w czasie pandemii Covid – 19 na terenie województwa łódzkiego”
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Film - „Organizacja procesu leczenia w czasie pandemii Covid – 19 na terenie województwa łódzkiego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Organizacja procesu leczenia w czasie pandemii Covid – 19 na terenie województwa łódzkiego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Anna Leder - rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,.

Film - „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”

Film - „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Marcin Piwowarski - zastępca dyr. Departamentu Kolejnictwa (DTK).

Film - „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Film - „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Prawne i ekonomiczne aspekty uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr hab. Maciej Nowak.

Film - „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”

Film - „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań na drogach samorządowych”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Beata Leszczyńska - zastępca dyr. Departamentu Dróg Publicznych.

Film - „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”

Film - „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Postępowanie z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów - pomiędzy teorią, a praktyką”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: dr Tomasz Matuszak - historyk - archiwista, teoretyk i praktyk.

Film - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”

Film - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu szkoleniowego pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Joanna Zadłużna - radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Film - „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”

Film - „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatną projekcję filmu informacyjnego pt: „Rozwój infrastruktury sportowej. Możliwości rozwoju samorządu terytorialnego”, który zostanie udostępniony na naszym kanale YouTube po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Prelegent: Paweł Czwarno - zastępca dyr. Departamentu Infrastruktury Sportowej.

 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego