Strona główna » Zadanie - "Konferencja pn. Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego"

Zadanie - "Konferencja pn. Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego"

 

 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego realizuje zadanie "Konferencja pn. Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego"

 

Wartość projektu:40 600,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 40 000,00 zł

 

 

Wniosek dedykowany jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego reprezentantom świata nauki, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcom województwa łódzkiego. Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny. Wnioskodawca szczególny nacisk kładzie na włączenie w działania edukacyjne szerokiego grona interesariuszy.

Obecnie na jednostkach samorządu terytorialnego jako na właścicielu spoczywa obowiązek troski o właściwe i systematyczne pielęgnowanie drzew i drzewostanów ogrodowych będących podstawą ochrony zabytkowych parków i ogrodów. Na terenie województwa łódzkiego nie brak jednak samorządów, które z sukcesem wykorzystały mechanizmy prawno-finansowe ułatwiające prowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, a których doświadczenia stanowić mogą cenną inspirację dla tych samorządów, w zasobie których znajdują się zabytkowe założenia parkowe.

 

W ramach projektu, który realizowany jest w okresie VII-XII 2021 r. zaplanowano:

  • konferencję, która odbędzie się 19 listopada 2021 r. w Uniejowie, podczas której poza wystąpieniami przedstawicieli m.in. środowiska akademickiego, służb konserwatorskich, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przewidziano prezentację przykładów dobrych rozwiązań w zakresie rewitalizacji przeprowadzanej w zabytkowych parkach i ogrodach. Możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami płynącymi z funkcjonowania samorządu terytorialnego stanowić będzie realną pomoc dla samorządowców.
  • audycję telewizyjną promującą wybrane samorządy, które znalazł się w gronie laureatów konkursu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  • przygotowanie materiałów towarzyszących konferencji w formie drukowanej oraz on-line

 

Efektem ekologicznym zadania będzie zwiększenie świadomości ekologicznej u przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie możliwości rewitalizacji zabytkowych parków. Efektem projektu będzie także popularyzacja dobrych praktyk rozwiązań konserwatorskich w omawianym obszarze.

 

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie NIST:

 

https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-rewaloryzacja-zabytkowych-parkow-przyklady-dzialan-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-rzecz-zachowania-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-lodzkiego-19-listopada-2021-r,3462.html

 

 

 

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

 

 

 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego