Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST

Konferencje NISTSeminarium on-line „Znajomość i wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) w jednostkach samorządu terytorialnego”, 15 grudnia 
2021 r.

Seminarium on-line „Znajomość i wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) w jednostkach samorządu terytorialnego”, 15 grudnia 2021 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium on-line nt. „Znajomość i wykorzystanie Wspólnej Metody Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) w jednostkach samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 15 grudnia br. w godz. 11.00-13.45 na platformie CISCO WEBEX.

Konferencja - „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”,  25-26 listopada 2021 r.
Otwarcie szkolenia w Gdańsku przez Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek

Konferencja - „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”, 25-26 listopada 2021 r.

W dniach 25-26 listopada 2021 r., w Hotelu Orle-Centrum Konferencyjne w Gdańsku odbyła się bezpłatna konferencja pt. „Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta, starosty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Związek Gmin Pomorskich.

Konferencja  nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r., Uniejów

Konferencja nt. „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r., Uniejów

Konferencja, która odbyła się 19 listopada 2021 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła blisko 150 uczestników. Poza wystąpieniami przedstawicieli środowiska akademickiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, reprezentanta Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprezentowane zostały przykładów ciekawych rozwiązań w zakresie rewitalizacji przeprowadzanych w zabytkowych parkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja - „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r.
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, 19 listopada 2021 r.

Nabór na konferencję został zakończony. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji nt.: „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego”, która odbędzie się 19 listopada 2021r. w godz. 10.00-14.00 w Uniejowie (ApartHotel Termy Uniejów ul. Termalna 1, 99 210 Uniejów). Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa łódzkiego.

Seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora”, 25 października 2021 r., Uniejów

Seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora”, 25 października 2021 r., Uniejów

25 października 2021 r. w Uniejowie odbyło się seminarium pt. „Ochrona zdrowia publicznego oraz profilaktyka dla seniora” organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Tematem spotkania były m.in. działania realizowane na rzecz seniorów przez Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w tym: „Karta seniora województwa łódzkiego” i „Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów”.

Seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka", 19 października 2021 r. , Uniejów
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka", 19 października 2021 r. , Uniejów

19 października 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Ochrona zdrowia publicznego- promocja i profilaktyka”.

Konferencja pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 28-29 września 2021 r., Uniejów
Zdjęcie z konferencji „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”

Konferencja pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 28-29 września 2021 r., Uniejów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r. w uzdrowisku Uniejów, Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów

Seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów", 21 września 2021 r. , Uniejów
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów", 21 września 2021 r. , Uniejów

21 września 2021 r. w Uzdrowisku Uniejów Park, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował seminarium nt. „Profilaktyka onkologiczna wyzwaniem dla samorządów”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.

29 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium on-line pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego” w którym wzięło udział ponad 160 przedstawicieli samorządów.

Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”, 28 maja 2021 r.

28 maja 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zorganizował konferencję on-line nt. „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”. Wydarzenie zgromadziło ponad 120 uczestników.

Konferencja on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst” - 8 kwietnia 2021 r.
https://www.nist.gov.pl/edukacja/konferencja-on-line-nt-nowoczesne-rozwiazania-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-w-jst-8-kwietnia-2021-r,3152.html

Konferencja on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst” - 8 kwietnia 2021 r.

8 kwietnia 2021 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował konferencję on-line nt. „Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst”, Celem konferencji było przybliżenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w publicznym transporcie zbiorowym

Konferencja on-line  - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.
Plansza z logotypami organizatorów (NIST oraz WFOŚiGW) z napisem „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

Konferencja on-line - „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”, 17 listopada 2020 r.

17 listopada 2020 r. odbyła się konferencja on-line nt. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w gminach jako instrument zarządzania jakością powietrza”. Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dedykowane jest samorządowcom z województwa łódzkiego.

Konferencja on-line - "SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”, 5 listopada 2020 r.

Konferencja on-line - "SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”, 5 listopada 2020 r.

5 listopada 2020 r. miała miejsce konferencja on-line nt. „SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE W OBLICZU WYBRANYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA I ZADANIA”. Organizatorami kolejnego już wspólnego wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

Konferencja - „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”,  6-7 października 2020 r., Ciechocinek
Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle

Konferencja - „Znaczenie funkcji uzdrowiskowej dla rozwoju lokalnego”, 6-7 października 2020 r., Ciechocinek

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną - umieszczenie na liście powiatów ze szczególnymi obostrzeniami powiatu aleksandrowskiego - informujemy o przełożeniu terminu konferencji zaplanowanej w Ciechocinku w dniach 6-7 października 2020 r.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 5 marca 2020 r. - Lublin

5 marca 2020 r. w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja nt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W konferencji wzięło udział ponad 260 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego.

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

Konferencja - „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” - 24 lutego 2020 r. - Łódź

W Łodzi rząd zainaugurował cykl konferencji poświęconych środkom zewnętrznym dla samorządów. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzyli konferencję pn. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 24 lutego 2020 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Wydarzenie, którego organizatorami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Konferencja - "Z tradycją w przyszłość - budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo” - 12 lutego 2020 r. - Uniejów

Konferencja - "Z tradycją w przyszłość - budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo” - 12 lutego 2020 r. - Uniejów

Blisko dwustu samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych z obszaru województwa łódzkiego spotkało się 12 lutego 20120 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Celem konferencji, której organizatorami byli Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Biuro Programu „Niepodległa”, było omówienie zagadnień dotyczących budowania tożsamości i rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo. Ważny aspekt wydarzania stanowiły zagadnienia związane z środkami na finasowanie rozwoju.

Konferencja - „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” - 27 stycznia 2020r. - Łódź

Konferencja - „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” - 27 stycznia 2020r. - Łódź

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbyła się ona 27 stycznia 2020 roku w Łódzkim Domu Kultury a wzięło w niej udział prawie dwustu samorządowców i seniorów z województwa łódzkiego.

Konferencja - „Nadzór nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego” -20-22 października 2019 r. - Supraśl

Konferencja - „Nadzór nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego” -20-22 października 2019 r. - Supraśl

W dniach 20-22 października 2019 r. w Supraślu miała miejsce konferencja kadry kierowniczej wydziałów prawnych urzędów wojewódzkich realizujących zadania związane z nadzorem nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego.

 Seminarium - „Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior” -  10 października 2019 r.

Seminarium - „Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior” - 10 października 2019 r.

Seminarium „Zdrowy, aktywny i bezpieczny senior”, które obyło się 10 października 2019 r. w Uniejowie zgromadziło blisko 200 uczestników. Wydarzenie, realizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi stanowiło okazję do uzyskania informacji na temat polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz osób starszych

1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego