Strona główna » Edukacja » Konferencje NIST

Konferencje NISTKonferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

Konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne”.
 

Konferencja dotycząca profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży - 9 marca 2018 r. - Łódź

Konferencja dotycząca profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży - 9 marca 2018 r. - Łódź

marca 2018 r. w Auli im. nadinsp. H. Wardęskiego w Łodzi odbyła się organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi konferencja dotycząca profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży w ramach Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego. Podczas konferencji podpisano porozumienie pomiędzy Policją a Kuratorium Oświaty.
 

Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym", 23 lutego 2018 r. Warszawa

Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym", 23 lutego 2018 r. Warszawa

W dniu 23 lutego 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zespół Zadaniowy ds. Promocji Polski na Szczeblu Samorządowym i Obywatelskim zorganizował Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym". Seminarium przewodniczyli Pan Andrzej Trzęsiara - Z-ca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Pan Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Piotr Roman - Prezydent Bolesławca - Prezydent Euroregionu Nysa. W trakcie spotkania zaprezentowano uregulowania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, bezpieczeństwa ekologicznego, jako elementu bezpieczeństwa Państwa oraz kultury bezpieczeństwa a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym.
 

Konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego” - 18 grudnia 2017 r. - Uniejów

Konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego” - 18 grudnia 2017 r. - Uniejów

18 grudnia 2017 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się konferencja pt. „Formy aktywizacji osób starszych jako element rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego”, którą zorganizowali wspólnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

źródło: http://ksap.gov.pl/ksap
05.12.2017 r., Warszawa - rozstrzygnięcie I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego „Menadżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych”

05.12.2017 r., Warszawa - rozstrzygnięcie I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego „Menadżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych”

5 grudnia 2017 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odbyło się rozstrzygnięcie I edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego, którego celem było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej.
 

24.11.2017 r., Łódź - ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

24.11.2017 r., Łódź - ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom I edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.
 

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”10.11.2017 r., Lublin

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”10.11.2017 r., Lublin

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zorganizowali w dniu 10 listopada br. II Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej”.
 

Polska Konferencja Jakości - 25 października 2017 r.

Polska Konferencja Jakości - 25 października 2017 r.

W dniu 25 października 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się pierwsza Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”, której organizatorami byli Departament Służby Cywilnej KPRM oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze - Tomaszów Lubelski, 6-7 października 2017 r.

III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze - Tomaszów Lubelski, 6-7 października 2017 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Miasto Tomaszów Lubelski we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zorganizowali w dniach 6-7 października br. III Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze pt. „Narzędzia współpracy transgranicznej i rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy”.
 

Konferencja pt.  "Cyber ... zagrożenia - nowe oblicza"

Konferencja pt. "Cyber ... zagrożenia - nowe oblicza"

29 września 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wraz
z Panią Dyrektor dr Iwoną Wieczorek uczestniczyli w konferencji pt. ,,Cyber…zagrożenia – nowe oblicza”, która została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
 

https://www.mswia.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-31898_g.jpg
Seminarium - "Programy wsparcia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego -  instrumenty, źródła, perspektywy" - 26 września 2017 r. - Warszawa

Seminarium - "Programy wsparcia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - instrumenty, źródła, perspektywy" - 26 września 2017 r. - Warszawa

26 września br. odbyło się współorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji seminarium - "Programy wsparcia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - instrumenty, źródła, perspektywy".
 

Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

W dniach 20-21 września 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”.
 

Konferencja - "Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia” - 18 września 2017 r. - Uniejów

Konferencja - "Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia” - 18 września 2017 r. - Uniejów

18 września 2017 r. w Uniejowie miała miejsce zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowiska naukowego i lekarskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.
 

XIII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - 24/25.05.2017 r. - Warszawa

XIII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy - 24/25.05.2017 r. - Warszawa

W dniach 24 - 25 maja 2017 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wzięła udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, której partnerem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, zaś partnerem merytorycznym Ministerstwo Rozwoju.
 

Konferencja - „Aktywność międzynarodowa podmiotów w województwie zachodniopomorskim” -19 maja 2017 r. - Szczecin

Konferencja - „Aktywność międzynarodowa podmiotów w województwie zachodniopomorskim” -19 maja 2017 r. - Szczecin

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, instytucji, oraz przedsiębiorców na konferencję „Aktywność międzynarodowa podmiotów w województwie zachodniopomorskim”, która odbędzie się 19 maja 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Rycerskiej.
 

Konferencja - „Społeczne aspekty rewitalizacji” - 27.4.2017 r. - Łódź

Konferencja - „Społeczne aspekty rewitalizacji” - 27.4.2017 r. - Łódź

W dniu 27 kwietnia 2017 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Społeczne Aspekty Rewitalizacji”, której organizatorem była Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Konferencja nt. „Udziału Samorządu w Kształtowaniu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” - 19 kwietni 2017 r. - Zgierz

Konferencja nt. „Udziału Samorządu w Kształtowaniu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” - 19 kwietni 2017 r. - Zgierz

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w auli Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu odbyła się konferencja pt. „Udział Samorządu w Kształtowaniu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zorganizowana w ramach Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Debata „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - za i przeciw” 14 marca 2017 r. Łódź

Debata „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - za i przeciw” 14 marca 2017 r. Łódź

W dniu 14.03.2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego miała miejsce debata pt.: „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - za i przeciw”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MSWiA, parlamentu, świata nauki, prawnicy, eksperci i samorządowcy .
 

21 lutego br. w Walewicach odbyła się konferencja nt. „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - wybrane aspekty”.

21 lutego br. w Walewicach odbyła się konferencja nt. „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - wybrane aspekty”.

21 lutego br. w Walewicach odbyła się konferencja nt. „Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych gminy - wybrane aspekty”. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki i samorządu terytorialnego.
 

"Wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym" 16 - 17 stycznia 2017 r., Ossa k. Rawy Mazowieckiej

"Wdrożenie reformy oświatowej w samorządzie terytorialnym" 16 - 17 stycznia 2017 r., Ossa k. Rawy Mazowieckiej

W dniach 16 - 17 stycznia 2017 r .w Ossie k. Rawy Mazowieckiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo edukacji Narodowej we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zorganizowało konferencję pn. "Wdrożenie Reformy Oświatowej w Samorządzie Terytorialnym".
 

1 
2 
3 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego