Strona główna » Nauka i badania

Nauka i badaniaOpinie i analizy nr 46

Opinie i analizy nr 46

Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

Zielona gospodarka a jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 82

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 82

E-demokracja. Modele funkcjonowania i możliwości wdrażania w administracji publicznej
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – struktury, zadania, środki działania
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 81

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 81

Współpraca gmin w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w ramach związków międzygminnych
 

Opinie i analizy nr 45

Opinie i analizy nr 45

Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
 

Opinie i analizy nr 44

Opinie i analizy nr 44

Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
 

Opinie i analizy nr 43

Opinie i analizy nr 43

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
 

Opinie i analizy nr 42

Opinie i analizy nr 42

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
 

Opinie i analizy nr 41

Opinie i analizy nr 41

Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 80

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 80

Polska urbanizacja w ujęciu historycznym i nowoczesna koncepcja miasta kompaktowego – wnioski dla polskich samorządów
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 79

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 79

Integracja międzykulturowa – dobre praktyki w polskich samorządach terytorialnych
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 77

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 77

Innowacje społeczne w samorządach
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 75

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 75

Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010 – 2016 a jakość życia
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 74

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 74

Analiza potrzeby zmian przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 73

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 73

Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 72

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 72

Rekomendacje w zakresie nowelizacji Ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa organów monokratycznych samorządu terytorialnego
 

Badania i raporty Nr 7, 2018

Badania i raporty Nr 7, 2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego
 

Badania i raporty Nr 6, 2018

Badania i raporty Nr 6, 2018

Raport z badania nt. Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w latach 2007 i 2017
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
8 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego