Strona główna » Nauka i badania

Nauka i badaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 109

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach w Polsce
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 108

 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 107

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 106

Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz tarczy antykryzysowej
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 105

Zmiany w stosowaniu prawa zamówień publicznych w kontekście przepisów o przeciwdziałaniu
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 104

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w ramach regulacji Tarczy Antykryzysowej
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 103

Komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), dotyczących budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 102

Wybrane aspekty działalności organów
stanowiących jst w okresie zagrożenia
wirusem COVID-19
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 101

Kontrowersje w zakresie sprawowania kontroli nad spółkami prawa handlowego przez komisje rewizyjne jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 100

Organy samorządu wobec zagrożeń wirusem COVID-19
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 99

Edukacja inkluzyjna (włączająca) jako szansa
na podniesienie jakości nauczania w samorządach
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 98

Szkolenia dla nauczycieli jako środek poprawy jakości oświaty w jst
 

Opinie i analizy nr 49


EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 97

Schematy myślowe lidera jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 96

Zadania kontrolno-nadzorcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 95

Rola samorządów w rozwoju fotowoltaiki
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 94

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 93

Znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego przez jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 92

Prawne formy ochrony przyrody w aspekcie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
 

Opinie i analizy nr 48

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
9 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego