TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Nauka i badania

Nauka i badaniaRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jako pozabudżetowa forma wsparcia finansów jednostek samorządu terytorialnego

Delegacje, podróże służbowe, praca w godzinach nadliczbowych - zasady planowania oraz rozliczania pracy i czasu pracy pracowników samorządowych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jst

Zasady rozpatrywania przez radę gminy skarg, wniosków i petycji - aspekty praktyczne

Analiza relacji między regulacjami odnoszącymi się do problematyki bezpieczeństwa informacji w jednostce samorządu terytorialnego

Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce JST

Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym w 2020 roku

Znaczenie prawidłowego doręczania pism w praktyce organów administracji publicznej, w świetle zagrożenia COVID-19

Znaczenie prawidłowego doręczania pism
w praktyce organów administracji publicznej,
w świetle zagrożenia COVID-19


Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz tarczy antykryzysowej

Zmiany w stosowaniu prawa zamówień publicznych w kontekście przepisów o przeciwdziałaniu

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w ramach regulacji Tarczy Antykryzysowej

Komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), dotyczących budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wybrane aspekty działalności organów
stanowiących jst w okresie zagrożenia
wirusem COVID-19

Kontrowersje w zakresie sprawowania kontroli nad spółkami prawa handlowego przez komisje rewizyjne jst

Organy samorządu wobec zagrożeń wirusem COVID-19

Edukacja inkluzyjna (włączająca) jako szansa
na podniesienie jakości nauczania w samorządach

Szkolenia dla nauczycieli jako środek poprawy jakości oświaty w jst

1 
2 
3 
4 
5 
... 
10 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego