Strona główna » Nauka i badania

Nauka i badaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 79

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 79

Integracja międzykulturowa – dobre praktyki w polskich samorządach terytorialnych
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 77

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 77

Innowacje społeczne w samorządach
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 75

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 75

Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010 – 2016 a jakość życia
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 74

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 74

Analiza potrzeby zmian przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 73

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 73

Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 72

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 72

Rekomendacje w zakresie nowelizacji Ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa organów monokratycznych samorządu terytorialnego
 

Badania i raporty Nr 7, 2018

Badania i raporty Nr 7, 2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego
 

Badania i raporty Nr 6, 2018

Badania i raporty Nr 6, 2018

Raport z badania nt. Analiza porównawcza poziomu życia mieszkańców miast na prawach powiatu w latach 2007 i 2017
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 71

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 71

Konstytucyjne aspekty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
 

Opinie i analizy nr 40

Opinie i analizy nr 40

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
 

Opinie i analizy nr 39

Opinie i analizy nr 39

Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 70

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 70

Srebrna gospodarka jako wyzwanie dla polskich województw
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 68

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 68

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle długu publicznego kraju
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 69

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 69

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 67

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 67

Ekspertyza w sprawie zakresu związania jednostek samorządu terytorialnego przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 283)
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 66

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 66

Wpływ studentów zagranicznych na lokalną gospodarkę
 

Opinie i analizy nr 38

Opinie i analizy nr 38

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 65

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 65

Zmiany w priorytetach polityki spójności ekonomiczno-społecznej Unii Europejskiej wobec regionów i terytoriów krajów członkowskich
 

Opinie i analizy nr 37

Opinie i analizy nr 37

Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
 

Opinie i analizy nr 36

Opinie i analizy nr 36

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
7 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego