Strona główna » Nauka i badania

Nauka i badaniaEKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 95

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 95

Rola samorządów w rozwoju fotowoltaiki
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 94

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 94

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony powietrza
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 93

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 93

Znaczenie promocji szkolnictwa zawodowego przez jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 92

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 92

Prawne formy ochrony przyrody w aspekcie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
 

Opinie i analizy nr 48

Opinie i analizy nr 48

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 91

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 91

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 90

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 90

Przymusowe wykonywanie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 87

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 87

Rola i zadania samorządowych kolegiów odwoławczych w skutecznej ochronie zasobów środowiska przyrodniczego.
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 88

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 88

Ochrona przyrody jako zadanie samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane.
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 89

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 89

Prawna ochrona przyrody w działalności rolniczej prowadzonej na terenach objętych jedną z obszarowych form ochrony przyrody.
 

Badania i raporty Nr 8, 2019

Badania i raporty Nr 8, 2019

Analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
 

Opinie i analizy nr 47

Opinie i analizy nr 47

Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 86

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 86

Podstawy organizacyjne i prawne funkcjonowania organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego
 

Opinie i analizy nr 46

Opinie i analizy nr 46

Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 85

Zielona gospodarka a jst
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 82

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 82

E-demokracja. Modele funkcjonowania i możliwości wdrażania w administracji publicznej
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 83

Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym – struktury, zadania, środki działania
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 84

Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 81

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NR 81

Współpraca gmin w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w ramach związków międzygminnych
 

Opinie i analizy nr 45

Opinie i analizy nr 45

Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
9 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego