Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOpinie i analizy nr 29

Opinie i analizy nr 29

Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych
Opinie i analizy nr 28

Opinie i analizy nr 28

Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
Opinie i analizy nr 27

Opinie i analizy nr 27

Dopełnianie obowiązku informacyjnego wobec klientów pomocy społecznej w świetle RODO
Opinie i analizy nr 26

Opinie i analizy nr 26

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu a wyposażenie infrastrukturalne i stan ochrony środowiska
 
Opinie i analizy nr 25

Opinie i analizy nr 25

Wyzwania wobec samorządów związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego na przykładzie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski
Opinie i analizy nr 24

Opinie i analizy nr 24

Założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego z perspektywy regionalnych ośrodków naukowych
Opinie i analizy nr 23

Opinie i analizy nr 23

Rady osiedli a.d. 2018
Opinie i analizy nr 22

Opinie i analizy nr 22

Nowelizacji prawa wyborczego w odniesieniu do wyborów samorządowych
 
Opinie i analizy nr 21

Opinie i analizy nr 21

Pozycja samorządu terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju.
Opinie i analizy nr 20

Opinie i analizy nr 20

Zasady wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego właściwego reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2016
Opinie i analizy nr 19

Opinie i analizy nr 19

Analiza literatury przedmiotu, polskiej i zagranicznej, celem wskazania poglądów i stanowisk w myśl których kryterium demograficzne dla obszarów metropolitalnych powinno wynosić co najmniej 2 miliony mieszkańców.
Opinie i analizy nr 18

Opinie i analizy nr 18

Opinia prawna w przedmiocie uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez kierownika usc lub jego zastępcę
 
Opinie i analizy nr 17

Opinie i analizy nr 17

Opinia prawna w przedmiocie dokonania transkrypcji dokumentu stanu cywilnego ze wzmianką o rozwodzie przez kierownika usc lub jego zastępcę oraz regulacją art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
OPINIE I ANALIZY NR 16

OPINIE I ANALIZY NR 16

Opinia prawna dotycząca nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
OPINIE I ANALIZY NR 15

OPINIE I ANALIZY NR 15

Opinia naukowa nt. Obszary metropolitalne w Europie – założenia i realizacja.
OPINIE I ANALIZY NR 14

OPINIE I ANALIZY NR 14

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
 
OPINIE I ANALIZY NR 12

OPINIE I ANALIZY NR 12

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
OPINIE I ANALIZY NR 11

OPINIE I ANALIZY NR 11

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
OPINIE I ANALIZY NR 10

OPINIE I ANALIZY NR 10

OPINIA PRAWNA w przedmiocie „Uwarunkowań prawnych partycypacji społecznej w samorządowym zarządzaniu publicznym”
OPINIE I ANALIZY NR 9

OPINIE I ANALIZY NR 9

Opinia prawna dotycząca możliwości oddania nieruchomości gminnej w bezpłatne, długotrwałe użyczenie podmiotowi prywatnemu, celem wybudowania i administrowania mieszkaniami socjalnymi.
 
 
1 
2 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego