Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOPINIE I ANALIZY NR 16

OPINIE I ANALIZY NR 16

Opinia prawna dotycząca nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
OPINIE I ANALIZY NR 15

OPINIE I ANALIZY NR 15

Opinia naukowa nt. Obszary metropolitalne w Europie – założenia i realizacja.
OPINIE I ANALIZY NR 14

OPINIE I ANALIZY NR 14

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
OPINIE I ANALIZY NR 12

OPINIE I ANALIZY NR 12

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
 
OPINIE I ANALIZY NR 11

OPINIE I ANALIZY NR 11

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym
OPINIE I ANALIZY NR 10

OPINIE I ANALIZY NR 10

OPINIA PRAWNA w przedmiocie „Uwarunkowań prawnych partycypacji społecznej w samorządowym zarządzaniu publicznym”
OPINIE I ANALIZY NR 9

OPINIE I ANALIZY NR 9

Opinia prawna dotycząca możliwości oddania nieruchomości gminnej w bezpłatne, długotrwałe użyczenie podmiotowi prywatnemu, celem wybudowania i administrowania mieszkaniami socjalnymi.
OPINIE I ANALIZY NR 8

OPINIE I ANALIZY NR 8

Opinia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nt. projektu o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych /projekt 13.07.2016 r./
 
OPINIE I ANALIZY NR 7

OPINIE I ANALIZY NR 7

Opinia w sprawie możliwości prawnych wzmocnienia jednostek pomocniczych gmin na obszarach wiejskich (sołectw)
OPINIE I ANALIZY NR 6

OPINIE I ANALIZY NR 6

OPINIA PRAWNA w przedmiocie relacji pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a zawodowym kierownikiem USC na gruncie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
OPINIE I ANALIZY NR 5

OPINIE I ANALIZY NR 5

Opinia na temat możliwości gromadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego danych o mieszkańcach i ich wykorzystywania dla świadczenia usług publicznych.
OPINIE I ANALIZY NR 4

OPINIE I ANALIZY NR 4

Opinia prawna. Przedmiot opinii: przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (publ. Dz.U. 1890 z 2015 r.) zwanej dalej "ustawą"
 
OPINIE I ANALIZY NR 3

OPINIE I ANALIZY NR 3

Opinia prawna w przedmiocie wybranych zagadnień wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U.2015.1890 z dnia 18 listopada 2015 r.)
OPINIE I ANALIZY NR 2

OPINIE I ANALIZY NR 2

Opinia analiza potrzeby i sposobu monitorowania usług i finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz koncepcji opracowania standardu usług informatycznych
OPINIE I ANALIZY NR 1

OPINIE I ANALIZY NR 1

Opinia w sprawie ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego