TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyStwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
Efektywność prywatyzacji usług komunalnych
Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin
Partycypacja społeczna – między tradycją a nowymi możliwościami
Kierownik USC jako organ rejestracji stanu cywilnego. Uwagi na tle art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych
Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
1 
2 
3 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego