Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOpinie i analizy nr 48

Opinie i analizy nr 48

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Opinie i analizy nr 47

Opinie i analizy nr 47

Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
Opinie i analizy nr 46

Opinie i analizy nr 46

Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
 
Opinie i analizy nr 45

Opinie i analizy nr 45

Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
Opinie i analizy nr 44

Opinie i analizy nr 44

Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
Opinie i analizy nr 43

Opinie i analizy nr 43

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
Opinie i analizy nr 42

Opinie i analizy nr 42

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
 
Opinie i analizy nr 41

Opinie i analizy nr 41

Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
Opinie i analizy nr 40

Opinie i analizy nr 40

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
Opinie i analizy nr 39

Opinie i analizy nr 39

Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
Opinie i analizy nr 38

Opinie i analizy nr 38

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
 
Opinie i analizy nr 37

Opinie i analizy nr 37

Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
Opinie i analizy nr 36

Opinie i analizy nr 36

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
Opinie i analizy nr 35

Opinie i analizy nr 35

Efektywność prywatyzacji usług komunalnych
Opinie i analizy nr 34

Opinie i analizy nr 34

Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin
 
Opinie i analizy nr 33

Opinie i analizy nr 33

Partycypacja społeczna – między tradycją a nowymi możliwościami
Opinie i analizy nr 32

Opinie i analizy nr 32

Kierownik USC jako organ rejestracji stanu cywilnego. Uwagi na tle art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Opinie i analizy nr 29

Opinie i analizy nr 29

Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych
Opinie i analizy nr 28

Opinie i analizy nr 28

Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
 
 
1 
2 
3 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego