Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOpinie i analizy nr 48
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Opinie i analizy nr 47
Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
Opinie i analizy nr 46
Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
Opinie i analizy nr 45
Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
Opinie i analizy nr 44
Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
Opinie i analizy nr 43
Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
Opinie i analizy nr 42
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
Opinie i analizy nr 41
Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
Opinie i analizy nr 40
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
Opinie i analizy nr 39
Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
Opinie i analizy nr 38
Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
Opinie i analizy nr 37
Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
Opinie i analizy nr 36
Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
Opinie i analizy nr 35
Efektywność prywatyzacji usług komunalnych
Opinie i analizy nr 34
Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin
Opinie i analizy nr 33
Partycypacja społeczna – między tradycją a nowymi możliwościami
Opinie i analizy nr 32
Kierownik USC jako organ rejestracji stanu cywilnego. Uwagi na tle art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Opinie i analizy nr 29
Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych
Opinie i analizy nr 28
Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
1 
2 
3 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego