TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyMiasto inteligentne – wyzwania dla administracji samorządowej
Rekonstrukcja historyczna – badania oraz promocja dziejów regionu
Główne kierunki rozwoju inteligentnych miast. Doświadczenia krajowe na tle megatrendów światowych
Prawne aspekty nałożenia przez organ JST opłaty za udostępnienie informacji publicznej
Kara umowna - zasady naliczania, obrony i miarkowania
Status prawny inwestora w prawie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem koncepecji budowlano-prawnych objętych reformą Polskiego Ładu 2021
Ustroje jednostek pomocniczych polskich miast w ujęciu porównawczym
Rola i znaczenie Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w procesie ustawicznego kształcenia archiwistów – pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych
Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania wiedzą przez samorządy w dobie pandemii
Organizacja i funkcjonowanie polskich gmin uzdrowiskowych
Kompetentni przywódcy w jst
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w sprawie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu
Rocznice narodowe - upamiętnianie września 1939 roku w samorządach
Tworzenie zielonych miejsc pracy jako wyzwanie dla polskich samorządów
Analiza zmian prawnych oraz organizacyjnych umożliwiających strażom gminnym realizację zadania polegającego na ochronie fizycznej włodarzy gmin
Samorządowe instrumenty prawne służące ochronie zabytków
Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego na szczeblu samorządu
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w prawnej ochronie powierzchni ziemi
Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
1 
2 
3 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego