Strona główna » Nauka i badania » Opinie i analizy

Opinie i analizyOpinie i analizy nr 40

Opinie i analizy nr 40

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego
Opinie i analizy nr 39

Opinie i analizy nr 39

Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP
Opinie i analizy nr 38

Opinie i analizy nr 38

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda
Opinie i analizy nr 37

Opinie i analizy nr 37

Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017
 
Opinie i analizy nr 36

Opinie i analizy nr 36

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym
Opinie i analizy nr 35

Opinie i analizy nr 35

Efektywność prywatyzacji usług komunalnych
Opinie i analizy nr 34

Opinie i analizy nr 34

Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin
Opinie i analizy nr 33

Opinie i analizy nr 33

Partycypacja społeczna – między tradycją a nowymi możliwościami
 
Opinie i analizy nr 32

Opinie i analizy nr 32

Kierownik USC jako organ rejestracji stanu cywilnego. Uwagi na tle art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Opinie i analizy nr 29

Opinie i analizy nr 29

Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych
Opinie i analizy nr 28

Opinie i analizy nr 28

Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego
Opinie i analizy nr 27

Opinie i analizy nr 27

Dopełnianie obowiązku informacyjnego wobec klientów pomocy społecznej w świetle RODO
 
Opinie i analizy nr 26

Opinie i analizy nr 26

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu a wyposażenie infrastrukturalne i stan ochrony środowiska
Opinie i analizy nr 25

Opinie i analizy nr 25

Wyzwania wobec samorządów związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego na przykładzie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski
Opinie i analizy nr 24

Opinie i analizy nr 24

Założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego z perspektywy regionalnych ośrodków naukowych
Opinie i analizy nr 23

Opinie i analizy nr 23

Rady osiedli a.d. 2018
 
Opinie i analizy nr 22

Opinie i analizy nr 22

Nowelizacji prawa wyborczego w odniesieniu do wyborów samorządowych
Opinie i analizy nr 21

Opinie i analizy nr 21

Pozycja samorządu terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju.
Opinie i analizy nr 20

Opinie i analizy nr 20

Zasady wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego właściwego reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2016
Opinie i analizy nr 19

Opinie i analizy nr 19

Analiza literatury przedmiotu, polskiej i zagranicznej, celem wskazania poglądów i stanowisk w myśl których kryterium demograficzne dla obszarów metropolitalnych powinno wynosić co najmniej 2 miliony mieszkańców.
 
 
1 
2 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego