NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Opinie i analizy

Opinie i analizy


Opinie i analizy nr 41

Opinia prawna na temat zadań wojewody w zakresie rozpatrywania skarg

Opinie i analizy nr 40

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego

Opinie i analizy nr 39

Pojęcie i charakter prawny podatku lokalnego na gruncie Konstytucji RP

Opinie i analizy nr 38

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda

Opinie i analizy nr 37

Ochrona zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego – finansowanie z budżetu centralnego w latach 2011-2017

Opinie i analizy nr 36

Gospodarka finansowa w sektorze publicznym

Opinie i analizy nr 35

Efektywność prywatyzacji usług komunalnych

Opinie i analizy nr 34

Organizacyjno-prawne uwarunkowania partycypacji społecznej w rewitalizacji gmin

Opinie i analizy nr 33

Partycypacja społeczna – między tradycją a nowymi możliwościami

Opinie i analizy nr 32

Kierownik USC jako organ rejestracji stanu cywilnego. Uwagi na tle art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opinie i analizy nr 29

Wyzwania dla zatrudniania pracowników samorządowych

Opinie i analizy nr 28

Motywowanie pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego

Opinie i analizy nr 27

Dopełnianie obowiązku informacyjnego wobec klientów pomocy społecznej w świetle RODO

Opinie i analizy nr 26

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu a wyposażenie infrastrukturalne i stan ochrony środowiska

Opinie i analizy nr 25

Wyzwania wobec samorządów związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego na przykładzie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski

Opinie i analizy nr 24

Założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego z perspektywy regionalnych ośrodków naukowych

Opinie i analizy nr 23

Rady osiedli a.d. 2018

Opinie i analizy nr 22

Nowelizacji prawa wyborczego w odniesieniu do wyborów samorządowych

Opinie i analizy nr 21

Pozycja samorządu terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju.

Opinie i analizy nr 20

Zasady wyboru przez jednostki samorządu terytorialnego właściwego reżimu prawnego udzielania zamówień publicznych w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo zamówień publicznych w roku 2016
1-20   21-40   41-58  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego