NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Opinie i analizy

Opinie i analizy


Opinie i analizy nr 19

Analiza literatury przedmiotu, polskiej i zagranicznej, celem wskazania poglądów i stanowisk w myśl których kryterium demograficzne dla obszarów metropolitalnych powinno wynosić co najmniej 2 miliony mieszkańców.

Opinie i analizy nr 18

Opinia prawna w przedmiocie uznanie orzeczenia sądu zagranicznego przez kierownika usc lub jego zastępcę

OPINIE I ANALIZY NR 17

Opinia prawna w przedmiocie dokonania transkrypcji dokumentu stanu cywilnego ze wzmianką o rozwodzie przez kierownika usc lub jego zastępcę oraz regulacją art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

OPINIE I ANALIZY NR 16

Opinia prawna dotycząca nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

OPINIE I ANALIZY NR 15

Opinia naukowa nt. Obszary metropolitalne w Europie – założenia i realizacja.

OPINIE I ANALIZY NR 14

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym

OPINIE I ANALIZY NR 12

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym

OPINIE I ANALIZY NR 11

Opinia prawna dotycząca koncepcji ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawno-ustrojowym

OPINIE I ANALIZY NR 10

OPINIA PRAWNA w przedmiocie „Uwarunkowań prawnych partycypacji społecznej w samorządowym zarządzaniu publicznym”

OPINIE I ANALIZY NR 9

Opinia prawna dotycząca możliwości oddania nieruchomości gminnej w bezpłatne, długotrwałe użyczenie podmiotowi prywatnemu, celem wybudowania i administrowania mieszkaniami socjalnymi.

OPINIE I ANALIZY NR 8

Opinia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nt. projektu o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych /projekt 13.07.2016 r./

OPINIE I ANALIZY NR 7

Opinia w sprawie możliwości prawnych wzmocnienia jednostek pomocniczych gmin na obszarach wiejskich (sołectw)

OPINIE I ANALIZY NR 6

OPINIA PRAWNA w przedmiocie relacji pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a zawodowym kierownikiem USC na gruncie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

OPINIE I ANALIZY NR 5

Opinia na temat możliwości gromadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego danych o mieszkańcach i ich wykorzystywania dla świadczenia usług publicznych.

OPINIE I ANALIZY NR 4

Opinia prawna. Przedmiot opinii: przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (publ. Dz.U. 1890 z 2015 r.) zwanej dalej "ustawą"

OPINIE I ANALIZY NR 3

Opinia prawna w przedmiocie wybranych zagadnień wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U.2015.1890 z dnia 18 listopada 2015 r.)

OPINIE I ANALIZY NR 2

Opinia analiza potrzeby i sposobu monitorowania usług i finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz koncepcji opracowania standardu usług informatycznych

OPINIE I ANALIZY NR 1

Opinia w sprawie ustawy z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
1-20   21-40   41-58  
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego