Strona główna » Prawo

PrawoUstawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986)

Data wejścia w życie: 3 stycznia 2022 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie. (Dz.U. 2021 poz. 1821)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 roku

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1981)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2021 poz. 1714)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2021 poz. 1715)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2021 poz. 1690)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2021 poz. 1395)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 roku

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641)

Data wejścia w życie: 8 grudnia 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)

Data wejścia w życie: 1 listopada 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. 2021 poz. 1974)

Data wejścia w życie: 1 listopada 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. 2021 poz. 1975)

Data wejścia w życie: 1 listopada 2021 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radzanowo w województwie mazowieckim (Dz.U. 2021 poz. 1889)

Data wejścia w życie: 20 października 2021 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wiązownica w województwie podkarpackim (Dz.U. 2021 poz. 1888)

Data wejścia w życie: 20 października 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. 2021 poz. 1802)

Data wejścia w życie: 19 października 2021 roku

Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1803)

Data wejścia w życie: 10 października 2021

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 1648)

Data wejścia w życie: 23 września 2021 roku z wyjątkami wskazanymi w ustawie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim (Dz.U. 2021 poz. 1845)

Data wejścia w życie: 12 października 2021 roku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. 2021 poz. 1788)

Data wejścia w życie: 1 października 2021 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1723)

Data wejścia w życie: 1 października 2021 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615)

Data wejścia w życie: 18 września 2021 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
21 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego