NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. 2022 poz.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. 2022 poz.

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Zgodnie z rozporządzeniem w 2022 r. do wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu lub remontu zamiast dokumentu, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może zostać dołączony dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa do użytkowania nieruchomości budowlanej obowiązującego w dniu złożenia wniosku i przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia planowanego zakończenia inwestycji lub remontu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu.

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001739

 

 

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego