Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2148)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2148)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie wprowadza obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają takiemu badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli organizacje te:
1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 powyżej w wysokości co najmniej 100 000 zł, oraz
3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.
• Obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy następujący po roku, w którym organizacje te spełniły łącznie warunki określone powyżej.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002148 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego