NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2020 poz. 1616)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2020 poz. 1616)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Zgodnie z rozporządzeniem zalicza się do kategorii dróg krajowych następujące odcinki dróg:
  1. Odcinek drogi powiatowej – ul. Generała Władysława Sikorskiego (od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej), ul. Słowiańska (od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Władysława Cieślaka), ul. Władysława Cieślaka (od ul. Słowiańskiej do ul. Słupskiej) w mieście Szczecinek (w ciągu drogi krajowej nr 20).
  2. Odcinek drogi gminnej – Miejska Obwodnica Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w gminie Kluczbork (miejscowość Ligota Dolna) do ul. Byczyńskiej w mieście Kluczbork (w ciągu drogi krajowej nr 42).
  3. Odcinek drogi gminnej – Miejska Obwodnica Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w gminie Kluczbork (miejscowość Kuniów) do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Ligota Dolna w gminie Kluczbork (w ciągu drogi krajowej nr 45).
  4. Odcinek drogi – obwodnica piastowska (od ul. Powstańców Warszawskich do węzła Niemodlińska), odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Niemodlińska (od węzła Niemodlińska do ul. Wojska Polskiego) w mieście Opole (w ciągu drogi krajowej nr 45).
  5. Odcinek drogi gminnej – al. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Warszawy), ul. Bolesława Limanowskiego (od Placu Powstańców Warszawy do Placu Generała Józefa Bema), Plac Generała Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Placu Generała Józefa Bema do Placu Ofiar Katynia), Plac Ofiar Katynia, ul. Towarowa (od Placu Ofiar Katynia do ul. Władysława Leonharda), odcinek drogi powiatowej – Plac Powstańców Warszawy oraz odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Towarowa (od ul. Władysława Leonharda do ul. Mariana Bublewicza), ul. Mariana Bublewicza (od ul. Towarowej do granicy miasta) w mieście Olsztyn (w ciągu drogi krajowej nr 51).
  6. Odcinek drogi – zachodnia obwodnica miasta (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego), odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Daszyńskiego (od zachodniej obwodnicy miasta do ul. Słowackiego), odcinek drogi powiatowej – ul. Daszyńskiego (od ul. Słowackiego do ul. Styczyńskiego), ul. Styczyńskiego (od ul. Daszyńskiego do ul. Kozielskiej), ul. Wyspiańskiego (od ul. Kozielskiej do ul. Orlickiego) w mieście Gliwice (w ciągu drogi krajowej nr 78).

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001616

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego