Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2018 poz. 1846)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2018 poz. 1846)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie zalicza do kategorii dróg krajowych odcinki następujących dróg:
- odcinek drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 11) w mieście i gminie Jarocin (w ciągu drogi krajowej nr 12).
- odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Laubitza (od ul. Dworcowej do ul. Toruńskiej), ul. Toruńska (od ul. Laubitza do granicy miasta) w mieście Inowrocław oraz odcinek drogi wojewódzkiej (od granicy miasta Inowrocław do skrzyżowania z drogą krajową nr 15) w gminie Inowrocław (w ciągu drogi krajowej nr 25).
- odcinek drogi gminnej – ul. Obwodnica (od ul. Energetyków do ul. Krakowskiej) w mieście Skawina (w ciągu drogi krajowej nr 44).

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001846 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego