Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:
• Rozporządzenie ustala:
- minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł oraz
- minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

 

Tekst aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001794 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego