NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd wybranych rozporządzeń » Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2021 poz. 1395)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2021 poz. 1395)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Rozporządzenie określa, iż z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim – gminy Jeziora Wielkie i gminy Strzelno przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Jeziora Wielkie części obszaru obrębu ewidencyjnego Miradz oraz część działki ewidencyjnej nr 363, o łącznej powierzchni 130,73 ha, z gminy Strzelno. Linia podziału działki ewidencyjnej nr 363 przebiega od punktu granicznego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 0013.3747, należącego do działek ewidencyjnych nr: 3162/4, 162/3 i 363, do punktu określonego w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X: 5824811,25 Y: 6509749,97 – jest to punkt, którego współrzędne zostały wyliczone przez przecięcie linii granicznej należącej do działek ewidencyjnych nr 3162/4, 162/3 i 363 (stanowiącej prostą wyznaczoną przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3749 – 0013.3747) z linią graniczną należącą do działek ewidencyjnych nr: 3162/2, 363 i 3163 (stanowiącą prostą wyznaczoną przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3746 – 0013.3751). Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, kolejno przez punkty graniczne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami 0013.3746, 0013.3738, 0013.3736, położone na granicy działek ewidencyjnych nr 3163 i 363;

2) w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim – gminy Chełm i gminy Sawin przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego Jagodne, o powierzchni 256,78 ha, z gminy Sawin;

3) w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim – gminy Sokoły i gminy Wysokie Mazowieckie przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Sokoły części obszaru obrębu ewidencyjnego Jabłoń-Rykacze, to jest działek ewidencyjnych nr 4/5 i 4/6, o łącznej powierzchni 7,21 ha, z gminy Wysokie Mazowieckie.

  • Zgodnie z rozporządzeniem Z dniem 1 stycznia 2022 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Pruszcz – w gminie Pruszcz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim;

2) Izbica – w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim;

3) Lutomiersk – w gminie Lutomiersk, w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim;

4) Bolimów – w gminie Bolimów, w powiecie skierniewickim, w województwie łódzkim;

5) Cegłów – w gminie Cegłów, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;

6) Nowe Miasto – w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

7) Jedlnia-Letnisko – w gminie Jedlnia-Letnisko, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;

8) Olsztyn – w gminie Olsztyn, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;

9) Iwaniska – w gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim;

10) Kaczory – w gminie Kaczory, w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.

  • Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim:

a) w gminie Pruszcz – miasta Pruszcz obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Pruszcz, o powierzchni 705,51 ha, z gminy Pruszcz,

b) w gminie Świecie – miasta Świecie przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Wielki Konopat, to jest działki ewidencyjnej nr 3373/4, o powierzchni 8,47 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Polski Konopat,

2) w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Izbica – miasta Izbica obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Izbica, o powierzchni 947,57 ha, z gminy Izbica;

3) w województwie łódzkim:

a) w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk – miasta Lutomiersk obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Lutomiersk, o powierzchni 520,29 ha, z gminy Lutomiersk,

b) w powiecie skierniewickim, w gminie Bolimów – miasta Bolimów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Bolimów, o powierzchni 377,63 ha, z gminy Bolimów;

4) w województwie mazowieckim:

a) w powiecie makowskim, w gminie Różan – miasta Różan przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Paulinowo,

b) w powiecie mińskim, w gminie Cegłów – miasta Cegłów obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Cegłów, o powierzchni 767,29 ha, z gminy Cegłów,

c) w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto – miasta Nowe Miasto obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Nowe Miasto, o powierzchni 891,97 ha, z gminy Nowe Miasto,

d) w powiecie radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko – miasta Jedlnia-Letnisko obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Jedlnia-Letnisko, o powierzchni 383,42 ha, część obszaru obrębu ewidencyjnego Siczki.

5) w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn – miasta Olsztyn obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Olsztyn, o powierzchni 3429,33 ha, z gminy Olsztyn;

6) w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska – miasta Iwaniska obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Iwaniska, o powierzchni 598,66 ha, z gminy Iwaniska;

7) w województwie wielkopolskim:

a) w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec – miasta Poniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Janiszewo,

b) w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń – miasta Czempiń przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Borowo;

c) w powiecie pilskim, w gminie Kaczory – miasta Kaczory obejmujące obszar obrębu ewidencyjnego Kaczory, o powierzchni 1655,81 ha, z gminy Kaczory;

 

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001395

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego