Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
  • Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju; ustawa ma także służyć skorelowaniu mechanizmu wsparcia z obowiązującym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju gospodarki Polski, jakim jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiąca załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).

Odnośnie kwestii samorządowych ustawa umożliwia wejście w skład rady rozwoju obszaru gospodarczego, powoływanej przez podmiot zarządzający realizacją planowanej nowej inwestycji, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach danego obszaru; wskazana rada przedstawia opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001162

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego