Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Celem ustawy jest poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, wprowadzenie usprawnień w zakresie organizacji systemu punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, oraz wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, jak również umożliwienie świadczenia w systemie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  • Zgodnie z ustawą udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest ze środków publicznych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.
  • Ustawa umożliwienia gminom i powiatom dostosowania oferowanych usług do potrzeb wspólnoty samorządowej - starosta, w porozumieniu z gminami, będzie mógł przypisać specjalizację konkretnym dyżurom w danym punkcie porad prawnych.

Ustawa wprowadza możliwość określenia różnych lokalizacji pojedynczych dyżurów składających się na jeden punkt, tj. takiego umieszczenia usług, aby było to dogodne dla klientów innych systemów wsparcia organizowanych przez samorządy, w tym również, np. w budynku lub w sąsiedztwie ośrodków pomocy społecznej czy siedzib gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001467

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego