NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 975)

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 975)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa wydłuża o 3 lata - do dnia 31 grudnia 2024 r.- ciążącego na gminie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który jest w złym stanie technicznym i wymaga opróżnienia.
  • Ponadto ustawa wydłuża o kolejne dwa lata moc obowiązującą przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz 34 ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane tj. rozporządzeń określających:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,

- warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego