NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 1005)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 1005)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach, szczególnie w tych, które nie są w całości podzielone na jednostki pomocnicze.
  • Dotychczasowe przepisy umożliwiają dzielenie środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Jednakże wiele gmin jest podzielonych na obszary (dzielnice, sołectwa, wsie), które nie zostały określone, jako odrębne jednostki pomocnicze w statucie danej gminy. W związku z tym gminy nie mogą dokonywać podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy te obszary - ustawa eliminuje to ograniczenie poprzez rezygnację z formuły wydatkowania środków budżetu obywatelskiego w powiązaniu z jednostką pomocniczą gminy.
  • Zgodnie z ustawą środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły być dzielone na pule obejmujące całość lub część gminy.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001005

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego