Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst » Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647)

A+ A-
 

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu zastąpienie dotychczasowych przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartych w rozdziale 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, kompleksową regulacją zawartą w odrębnej ustawie.
  • Ustawa porządkuje przepisy dotyczące CEIDG dokonując w nich jednocześnie kilku zmian, do których zalicza się min.:

- wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia,

- wprowadzenie możliwości zawieszenia przez przedsiębiorców osoby fizyczne, wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony - obecnie, dopuszczalny okres wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące;

- zastosowanie ułatwień przy wykorzystywaniu funkcjonalności pozwalających na realizację spraw w pełni drogą elektroniczną za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy.

  • Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o wpis do CEIDG, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, a także ich archiwizacja dokonywana przez organ gminy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

Tekst aktu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego