Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2019)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publiczny (Dz.U. 2019 poz. 2020)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2021 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1527)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2019 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2019 poz. 1951)

Data wejścia w życie: 29 października 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579)

Data wejścia w życie: 26 września 2019 roku

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1728)

Data wejścia w życie: 25 września 2019 roku

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)

Data wejścia w życie: 20 września 2019 roku

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078)

Data wejścia w życie: 12 września 2019 roku

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1403)

Data wejścia w życie: 13 sierpnia 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

Data wejścia w życie: 1 września 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1309)

Data wejścia w życie: 15 sierpnia 2019 roku (z wyjątkami wskazanymi w ustawie)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1095)

Data wejścia w życie: 14 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133)

Data wejścia w życie: 3 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2019 poz. 968)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 924)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2019 poz. 1016)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2019 poz. 1211)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 761)

Data wejścia w życie: 24 kwietnia 2019 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
6 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego